Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Skov-gøgelilje

Platanthera chlorantha

Skov-gøgelilje er en orkidé med en række, smukke hvide blomster, som om aftenen dufter sødt for at lokke natsværmere til. Den bliver op til 40 cm høj og blomstrer i juni og begyndelsen af juli.

Den er ret almindelig i Østjylland og på Øerne, men sjælden i det øvrige Danmark.

Den vokser på god jord i åbne skove, krat og på enge og overdrev.

Udbredelse

Skov-gøgelilje er ret almindelig i Østjylland og på øerne, men sjælden i Nord- og Vestjylland.

Udseende

Skov-gøgelilje bliver 25-40 cm høj og har to store, lancetformede blade nederst på stængelen. På stængelen sidder en række, hvide blomster, som lyser op i skovbunden. Blomsterne har lange sporer. Sporene er en del af blomsten og er trukket ud i en lang, tynd del fyldt med nektar.

Skov-gøgelilje blomstrer i juni og i begyndelsen af juli.

Levevis

Skov-gøgelilje vokser i åbne skove, i krat og på enge og overdrev, ofte hvor jorden er rig på næring.

Blomsterne hos Skov-gøgelilje dufter næsten ikke om dagen, men udsender om aftenen en sød duft. Denne duft tiltrækker natsværmere, som med deres lange snabler kan nå ned til nektaren i bunden af blomsten. Herunder klistres der blomsterstøv på sværmeren i form af en støvkølle. Når natsværmeren herefter besøger en ny skov-gøgelilje, vil støvkøllen ramme støvfanget i den nye blomst, som på denne måde bliver bestøvet.

Trusler

Skov-gøgelilje trues af:

  • tilgroning
  • ændring af skovdrift

 

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. 120-121. Gyldendal 1999.

ORKIDÈerne på møns klint . Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 1991.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan beskyttes arten

Skov-gøgelilje er  fredet.  Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Nogle af dens voksesteder er beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A