Skov-gøgelilje

Platanthera chlorantha

Skov-gøgelilje er en orkidé med en række, smukke hvide blomster, som om aftenen dufter sødt for at lokke natsværmere til. Den bliver op til 40 cm høj og blomstrer i juni og begyndelsen af juli.

Den er ret almindelig i Østjylland og på Øerne, men sjælden i det øvrige Danmark.

Den vokser på god jord i åbne skove, krat og på enge og overdrev.

Udbredelse

Skov-gøgelilje er ret almindelig i Østjylland og på øerne, men sjælden i Nord- og Vestjylland.

Udseende

Skov-gøgelilje bliver 25-40 cm høj og har to store, lancetformede blade nederst på stængelen. På stængelen sidder en række, hvide blomster, som lyser op i skovbunden. Blomsterne har lange sporer. Sporene er en del af blomsten og er trukket ud i en lang, tynd del fyldt med nektar.

Skov-gøgelilje blomstrer i juni og i begyndelsen af juli.

Levevis

Skov-gøgelilje vokser i åbne skove, i krat og på enge og overdrev, ofte hvor jorden er rig på næring.

Blomsterne hos Skov-gøgelilje dufter næsten ikke om dagen, men udsender om aftenen en sød duft. Denne duft tiltrækker natsværmere, som med deres lange snabler kan nå ned til nektaren i bunden af blomsten. Herunder klistres der blomsterstøv på sværmeren i form af en støvkølle. Når natsværmeren herefter besøger en ny skov-gøgelilje, vil støvkøllen ramme støvfanget i den nye blomst, som på denne måde bliver bestøvet.

Trusler

Skov-gøgelilje trues af:

  • tilgroning
  • ændring af skovdrift

 

Sådan beskyttes arten

Skov-gøgelilje er  fredet.  Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A