Skotsk lostilk

Ligusticum scoticum

Skotsk Lostilk har glinsende, grønne blade, hvide blomster og lugter stærkt af selleri. Den bliver op til 60 cm høj.

Den findes nogle enkelte steder langs kysten i Thy i Nordvestjyllland. 

Den vokser i klitter og på stenede strande.

Udbredelse

Skotsk Lostilk er sjælden i Danmark. Den findes kun 5-6 steder langs vestkysten i Thy, men er tidligere fundet flere steder i Nordjylland. To af bestandene anslås til at have mere end 1.000 planter. Den findes med års mellemrum sporadisk langs Nordjyllands kyster.

Udseende

Skotsk Lostilk er i familie med bjørneklo og gulerod. Den bliver 20-60 cm høj. Den har glinsende, mørkegrønne blade og lugter stærkt af selleri. Den har hvide blomster, der sidder i en skærm. 

Levevis

Skotsk Lostilk findes i klitter nær havet og på stenede strande. Frugterne er store og har luftfyldte hulrum, der gør, at de kan spredes med havstrømme. Den voksested ødelægges ofte af bølger, men pludselig dukker den op et nyt sted og kan her hurtigt etablere en større bestand.

Trusler

Man har ikke kendskab til nogen trusler.

Skotsk Lostilk er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997 .

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

Fredede arter i Danmark 6. Peter Wind. URT 1993 (3) 84-89.

Status over den danske flora 1993. Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 213. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001.

Sådan er arten beskyttet

Skotsk Lostilk er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.