Selje pil

Salix caprea

Udbredelse

Seljepil er udbredt i det meste af det tempererede Europa og Asien. Den findes over hele Danmark, dog relativ sjælden i Vestjylland.

Udseende

Seljepil er den største af de danske pilearter. Fritstående gamle individer kan blive op til 10 meter og med en anseelig stamme, som deler sig i lav højde. Oftest ses den dog som en flerstammet busk med oprette grene. Unge skud er tæt hårede og grå, men bliver hurtigt glatte og blanke. Ældre bark er furet.  

Bladknopperne er ægformede og består af et stort hvælvet rødligt knopskæl. Bladenes form er variabel. De er oftest stilkede, 5-10 cm lange og 3-6 cm brede, ovale eller lancetformede og tilspidsede. De er helrandede eller svagt rundtakkede og undersiden er tæt håret.

Selje pil er tidligt blomstrende, da den blomstrer i marts, før løvspring. Planten er tvebo, d.v.s. han- og hunblomster sidder på forskellige individer. Hanblomsten består af 2 støvdragere og et håret skæl; hunblomsten består af et håret frugtanlæg og et skæl. Han- og hunblomsterne sidder i lange  rakler.

De modne frø er tæt besat med lang frøuld og spredes let af vinden. Frøet modnes i oktober og spirer med det samme.

Voksested

Arten vokser især på fugtig, næringsrig muld på moræneler og er sjælden på sure og næringsfattige jorde. Den er lyskrævende og tåler vind og frost. I Danmark er arten almindelig i skovbryn, krat, overdrev, langs veje og som levende hegn.

Anvendelse

Seljepil er velegnet til plantning i læhegn og skovbryn undtaget på meget fugtige jorde. Den kan formeres let ved frø, men oftest bruges rodslående skud. Den tåler, som andre pilearter, stærk beskæring og fornyer sig ved rodskud. Den har udpræget pioneregenskaber og kan let sprede sig i landskabet ved egen kraft. I det fri er den forholdsvis vindfør. Seljepil bliver sjældent mere end 50-80 år. Seljepil er en driftssikker art i hegnene, men kan hurtigt blive meget dominerende. Den tåler fint beskæring.

Pil har bøjelige grene og lange skud, som tidligere blev anvendt til pilefletning, f.eks. til kurve og gærdsel. Træ af seljepil har desuden været anvendt som kæppe, skafter, brændsel og sortkrudt. Barken kan anvendes til garvning, og andre plantedele har været anvendt i folkemedicinen.

Vidste du...?

At Selje pil er den største af de danske pilearter.

Læs mere

Plant for vildtet faktaark

Anonym, 1994. Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger. Skov-info nr. 13. Tekst og redaktion: Naturstyrelsen, Fællesudvalget for læplantning og Frøkildeudvalget.

Møller, P. F. og H. Staun 2001. Danmarks træer og buske. Politikens forlag.

Ødum, S. 1969. De vildtvoksende træer og buske. Danmarks Natur bind 6: Skoven, side 143-199.