Sargents æble

Malus sargentii

Udbredelse

Sargents æble er hjemmehørende i det nordlige Japan, hvor den er udbredt i kratagtig vegetation. Arten er indført i Danmark som prydplante. Arten kaldes af og til for paradisæble, som dog er en bred betegnelse, der omfatter en lang række arter og sorter. På internettet og i planteskoler hersker der en del forvirring omkring navngivningen. Sargents æble forveksles f.eks. ofte med japansk paradisæble (M. floribunda) og bæræble (M. baccata). Det diskuteres om Sargents æble er en underart af M. toringo (japansk prydæble).

Udseende

Sargents æble er en ca. 2 meter høj busk med vandret udbredt forgrening og ofte grentorne. Ung bark er rødbrun og behåret; ældre bark gråsort og med tiden furet. Knopperne er spredte, tiltrykte og brune.

Bladene varierer med to hovedformer: 3-lappede på ikke blomstrende langskud og ovale (ægformede) med savtakket rand på blomstrende skud.

Blomstringen finder sted i maj - juni. Blomsterne er hvide, 2½ cm i diameter og sidder i 5-6 blomstrede skærme. De er oversædige og resterne af blosteret bibeholdes på frugten.

Frugten er et lille rundt æble, ½-1 cm i diameter, langstilket og mørkerødt ved modenhed. De sidder længe på træet om vinteren og er modne i september/oktober. Den tætbeslægtede bæræble bliver lidt større i vækst.

Voksested

Vokser på de fleste jordtyper undtagen de ekstremt tørre. Sargents æble er undersøgt i forskellige hegnsforsøg, og den synes temmelig hårdfør. Den er skyggetålende, tålsom overfor frost og hårdfør overfor vind.

Anvendelse

Sargents æble er velegnet til skovbryn og i læ- og vildtplantninger. Arten kan bruges i blanding, men den plantes også gerne i rækker ned langs større træer. Æblerne ædes af frugtædende fugle og dyr så som drosler, fasaner og egern. Arten udmærker sig ved at være meget smuk – både under blomstring, men også om efteråret med sine smukke høstfarver. Arten tiltrækker i meget høj grad fugle. Sargents æble er ikke kendt for at sprede sig voldsomt i naturen.

Selvom æblerne er små, kan de fint anvendes til marmelade og gelé. Der kan også fremstilles snaps på de små æbler.

Vidste du...?

At Sargents æble tiltrækker i meget høj grad fugle pga. dens æbler.

Læs mere

Plant for vildtet faktaark

Anonym, 1994. Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger. Skov-info nr. 13. Tekst og redaktion: Naturstyrelsen, Fællesudvalget for læplantning og Frøkildeudvalget.

Møller, P. F. og H. Staun 2001. Danmarks træer og buske. Politikens forlag.