Salep-gøgeurt

Orchis morio

Salep-gøgeurt er en orkidé med et åbent blomsteraks med få, mørkt purpurrøde blomster. Den bliver op til 30 cm høj og blomster i maj og juni.

Den er gået meget tilbage, men findes hist og her på Bornholm og er sjælden i resten af landet.

Den vokser på skrænter, overdrev og græssede enge, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Salep-gøgeurt er sjælden i Danmark, men findes hist og her på Bornholm. Den er gået meget tilbage i udbredelse og antal.

Udseende

Salep-gøgeurt har et meget åbent aks med få, mørkt purpurrøde blomster. Den bliver 8-30 cm høj og blomstrer i maj og juni. Blomsternes farve kan variere meget fra purpur til hvidt. Dens grundblade sidder i en roset.

Levevis

Salep-gøgeurt findes på fugtig til halvtør, kalkrig jord på skrænter, overdrev og græssede enge, ofte tæt på kysten. Blomsterne har en tydelig duft og bestøves af humlebier og honningbier. Navnet salep kommer af, at rodknoldene indholder nogle slimstoffer, som tidligere blev brugt til et medicinsk præparat ’salep’.

Trusler

Salep-gøgeurt trues af:

  • gødskning
  • opdyrkning
  • tilgroning

Salep-gøgeurt er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997.

Sådan er arten beskyttet

Salep-gøgeurt er  fredet.  Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A