Røn

Sorbus aucuparia

Udbredelse

Røn er en vidt udbredt planteslægt på den nordlige halvkugles tempererede område. Den almindelige røn er udbredt i hele Europa med undtagelse af de varme middelhavsregioner og Arktis. Den findes forvildet i Nordamerika. I Danmark ses almindelig røn i alle områder, og findes også helt ude mod Nordsøen.

Udseende

Almindelig røn er et lavt – middelhøjt træ, sjældent over 10-12 m. Den er ofte flerstammet eller lavt forgrenet. Vækstformen er først opret og senere buskagtigt forgrenet. Den unge bark er rødbrun og dunet. Ældre bark er grålig og glat med korkporer og gammelt bark er gråt og furet. Bladknopperne er spredte, store, kegleformede, hårede og sorte.  

Bladene er uligefinnede med 6-9 par stive, linieformede, smalle og savtakkede småblade, med mørk overside og lys underside.

Blomsterne er tvekønnede, små og hvide samt samlede i store skærmagtige blomsterstande. Blomstringen begynder allerede i maj.

Frugterne er ærtestore orange-røde bær, som har en sur og besk smag. Frugterne/bærrene modnes i september.

Voksested

Planten er ukræsen m.h.t. jordbund. Den kan gro på mager sandjord til fed lerjord. Den trives bedst, hvor jorden er relativt fugtig men med god dræning, og den tåler ikke permanent oversvømmelse. I eftersommeren kan arten ofte angribes af rust. Den synes her at se mest sund ud på nærringsfattig, sur og moragtig jordbund. Den er lyskrævende og er hårdfør overfor såvel vårfrost som saltsprøjt. Den tåler vind, men formes let af vinden.

Anvendelse

Røn er et meget hårdført træ, som kan klare både vind, kulde og dårlig jord. Den er derimod skyggefølsom og gror kun, hvor den får tilstrækkelig lys, f.eks. i hegn og skovbryn.Den bør helst anvendes i blanding med andre arter eller som solitær træ.

De store bær ædes af mange bærædende fugle, f.eks. solsorte, sjaggere og andre drosler samt silkehaler.

Rønnearter er populære prydtræer i haver og parker p.g.a. deres smukke bær og høstfarver.

Røn kan anvendes i snapse og bruges også i »Gammel Dansk« og andre ekstrakter. Rønnebær kan anvendes til gelé og til en lang række forskellige naturlægemidler. Frugterne er rige på C-vitamin og A-vitamin.

Vidste du...?

At rønnebær anvendes i en række naturlægemidler.

Læs mere

Plant for vildtet faktaark

Anonym, 1994. Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger. Skov-info nr. 13. Tekst og redaktion: Naturstyrelsen, Fællesudvalget for læplantning og Frøkildeudvalget.

Møller, P. F. og H. Staun 2001. Danmarks træer og buske. Politikens forlag.

Ødum, S. 1969. De vildtvoksende træer og buske. Danmarks Natur bind 6: Skoven, side 143-199.