Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Røllike-gyvelkvæler

Orobanche purpurea

Røllike-Gyvelkvæler har en mørk stængel og blåviolette blomster. Den bliver op til 45 cm høj.

Den findes kun et sted i Danmark, som er et græsareal på sandet jord.

Udbredelse

Røllike-Gyvelkvæler vokser kun et sted i Danmark. Det er i Nordsjælland. Røllike-Gyvelkvæler vokser på stepperne i Vestasien og Sydøsteuropa og har sin nordgrænse i Sydskandinavien.

Udseende

Røllike-Gyvelkvæler er 15-45 cm høj, og dens blåviolette blomster kan ses i juni og juli. Den har en opret og ugrenet stængel.

Planten ligner Vedbend-Gyvelkvæler .

Levevis

Røllike-Gyvelkvæler vokser i Danmark på et åbent græsareal, som er overdrevspræget med sandet jordbund. Røllike-Gyvelkvæler har som de andre gyvelkvælerarter ingen bladgrønt og dermed ingen fotosyntese, men får sin næring ved at sende rødder ind i andre planters rødder.

Røllike-Gyvelkvæler snylter på rødderne af almindelig røllike.

Trusler

Røllike-Gyvelkvæler trues af:

  • bortgravning
  • tilgroning

Røllike-Gyvelkvæler er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997.

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

Fredede arter i Danmark 3 . Peter Wind. URT 1992 (3) 119-121.

Røllike-Gyvelkvæler (Orobanche purpurea) genfundet i Danmark . Moeslund, S. og S.G. Christiansen, 1988. URT 1988:29-30.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 160-161. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Røllike-Gyvelkvæler er  fredet .

Røllike-Gyvelkvæler er fredet. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Dens eneste voksested i Danmark er beskyttet efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven .