Røllike-gyvelkvæler

Orobanche purpurea

Røllike-Gyvelkvæler har en mørk stængel og blåviolette blomster. Den bliver op til 45 cm høj.

Den findes kun et sted i Danmark, som er et græsareal på sandet jord.

Udbredelse

Røllike-Gyvelkvæler vokser kun et sted i Danmark. Det er i Nordsjælland. Røllike-Gyvelkvæler vokser på stepperne i Vestasien og Sydøsteuropa og har sin nordgrænse i Sydskandinavien.

Udseende

Røllike-Gyvelkvæler er 15-45 cm høj, og dens blåviolette blomster kan ses i juni og juli. Den har en opret og ugrenet stængel.

Planten ligner Vedbend-Gyvelkvæler .

Levevis

Røllike-Gyvelkvæler vokser i Danmark på et åbent græsareal, som er overdrevspræget med sandet jordbund. Røllike-Gyvelkvæler har som de andre gyvelkvælerarter ingen bladgrønt og dermed ingen fotosyntese, men får sin næring ved at sende rødder ind i andre planters rødder.

Røllike-Gyvelkvæler snylter på rødderne af almindelig røllike.

Trusler

Røllike-Gyvelkvæler trues af:

  • bortgravning
  • tilgroning

Røllike-Gyvelkvæler er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997.

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

Fredede arter i Danmark 3 . Peter Wind. URT 1992 (3) 119-121.

Røllike-Gyvelkvæler (Orobanche purpurea) genfundet i Danmark . Moeslund, S. og S.G. Christiansen, 1988. URT 1988:29-30.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 160-161. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Røllike-Gyvelkvæler er  fredet .

Røllike-Gyvelkvæler er fredet. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Dens eneste voksested i Danmark er beskyttet efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven .