Rød skovlilje

Cephalanthera rubra

Rød skovlilje er en smuk orkidé. Den bliver op til 50 cm høj og med op til 15 store, violetrøde blomster. Alligevel kan den være vanskelig at få øje på. Den blomstrer i juni og juli.

Den er blevet meget sjælden og findes nu kun få steder i Nordjylland, på Midtsjælland og på Møn.

Den vokser på åbne, solrige steder i løvskove og krat, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Rød skovlilje findes i dag i Danmark kun i Nordjylland, på Midtsjælland og på Møn. Den er nu blevet meget sjælden i Danmark.

Udseende

Rød skovlilje er en høj orkidé, 30-50 cm høj med 3-15 smukke, rosa eller violetrøde blomster. Den kendes på sine store, oprette blomster, der kan blive op til 3 cm lange. Til trods for sin højde og sine store blomster kan den stå meget camoufleret og være svær at få øje på. Den blomstrer i juni eller juli, afhængigt af hvor meget skygge, der er på voksestedet.

Levevis

Rød skovlilje findes på solrige, halvtørre steder i løvskove, skovbryn og krat, hvor der er kalk i jorden. Den bestøves af både bier og humlebier. Den kan også formere sig ved at skyde fra roden.

Trusler

Rød skovlilje trues af:

  • plukning og opgravning
  • sprøjtning
  • tilgroning
  • ændringer af skovdrift

Rød skovlilje er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997.

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.

Vore Skovlilje-arter – forekomst, økologi og fremtid . Niels Faurholdt og John Holst. URT 1996:4. 107-121.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. 134-135. Gyldendal 1999.

ORKIDÉerne på møns klint . Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 1991.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Rød skovlilje er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Flere af dens voksesteder er fredede gennem  §3 i naturbeskyttelsesloven .

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A