Rød kornel

Cornus Sanguinea

Udbredelse

Rød kornel er hjemmehørende i Europa og Sydvestasien. I Europa er den især udbredt i Central- og Østeuropa og har sin norgrænse gennem England, Mellemskandinavien til Sydrusland.

Arten er vildtvoksende i Danmark, men mest udbredt i den østlige del af landet, hvilket tilskrives dens forkærlighed for kalkrig grund.

Udseende

Rød kornel er en busk på sjældent over 3-4 meter. Ung bark er håret og olivengrøn men bliver ved soleksponering hurtigt rød – en karakter som har givet planten navn, og som har gjort den til en dekorativ prydplante (eng. »midwinter fire«).

Bladknopperne er grågule og modsatte. Bladene springer ud i midten af maj samtidig med blomstringen. Bladene er kortstilkede, helrandede og ovale med kort spids; bladnerverne er buede. Bladene får en iøjnefaldende blodrød høstfarve.

Blomsterne er samlede i store skærme. De er fire-tallige med korte hvide kronblade. Blomstring finder sted i maj.

Frugterne er sorte stenfrugter, som indeholder 2 sten. De modnes i september/oktober.

Voksested

Arten vokser især på fugtig kalkbund, hvor den kan danne krat eller vokse som underskov i lysåbne skove f.eks. under ask.

Høj kalktolerance gør den speciel hyppig på lokaliteter med undergrund af kridt, hvor få andre arter trives, og hvor den derved får gode konkurrencebetingelser. Kornel er for eksempel voldsomt dominerende omkring lergravene ved Egernsund i Jylland.

Den er tålsom over for såvel vind, frost og saltsprøjt.

Plant for vildtet faktaark: Rød kornel

Vidste du...?

De lige grene fra kornel blev tidligere anvendt som forskellige former for stokke og skafter.

Anvendelse

Rød kornel er både skygge- og vindtålende og en meget anvendt art i landskabsplantninger. Den egner sig således til underplantning i hegn og vildtremisser på kalkrige lokaliteter. Den udvikler sig dog langt bedst, når den eksponeres direkte til sollyset. Arten er anvendt med forholdsvis god succes i en række læhegnsforsøg i Danmark.

Blomsterne tiltrækker insekter og bærædende fugle æder frugterne. Planten formerer sig både med frø og fra rodslående grene. Hvor forholdene er gode kan den brede sig aggressivt. Den tåler stærk beskæring og nedskæring.

De lige grene blev tidligere anvendt som forskellige former for stokke og skafter. Udtræk blev brugt til f.eks. garvning.