Rød hullæbe

Epipactis atrorubens

Rød hullæbe er en orkidé med små, purpurrøde blomster, der dufter af vanilje og tiltrækker humlebier. Den blomstrer i juli og lidt ind i august og bliver op til 40 cm høj. 

I Danmark findes den på Møns Klint, hvor den vokser i løvskove og krat. Den kan også ses på de stejle skrænter ud mod Østersøen, hvor den vokser i ren skrivekridt. Den er endvidere fundet i Nordjylland voksende i nåleskov.

Udbredelse

Rød hullæbe findes på Møns Klint samt et enkelt sted i Nordjylland, hvor den vokser i nåleskov. Tidligere har den også vokset på Sjælland.

Udseende

Rød hullæbe bliver 15-40 cm høj og blomstrer i juli og lidt ind i august. De brunlige, purpurøde blomster dufter godt med en vaniljeagtig duft, har rigeligt nektar og bestøves især af humlebier. Stængelen er tæt håret og ofte violet. Rød hullæbe kan forveksles med skov-hullæbe.

Levevis

Rød hullæbe vokser i løvskove, krat eller på overdrev og på varme sydvendte skrænter. Gerne steder, hvor der er kalk i jorden. På Møns Klint kan man se den vokse i ren skrivekridt på stejle skrænter.

Trusler

Rød hullæbe trues af:

  • færdsel
  • plukning og opgravning
  • tilgroning

Rød hullæbe er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997.

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 202-203. Gyldendal 1999.

ORKIDÉerne på møns klint . Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 1991.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Rød hullæbe er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Nogle af dens voksesteder på Møn er fredede eller beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A