Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Rød hullæbe

Epipactis atrorubens

Rød hullæbe er en orkidé med små, purpurrøde blomster, der dufter af vanille og tiltrækker humlebier. Den blomstrer i juli og lidt ind i august og bliver op til 40 cm høj. 

I Danmark findes den på Møns Klint, hvor den vokser i løvskove og krat. Den kan også ses på de stejle skrænter ud mod Østersøen, hvor den vokser i ren skrivekridt. Den er endvidere fundet i Nordjylland voksende i nåleskov.

Udbredelse

Rød hullæbe findes på Møns Klint samt et enkelt sted i Nordjylland, hvor den vokser i nåleskov. Tidligere har den også vokset på Sjælland.

Udseende

Rød hullæbe bliver 15-40 cm høj og blomstrer i juli og lidt ind i august. De brunlige, purpurøde blomster dufter godt med en vanilleagtig duft, har rigeligt nektar og bestøves især af humlebier. Stængelen er tæt håret og ofte violet. Rød hullæbe kan forveksles med skov-hullæbe.

Levevis

Rød hullæbe vokser i løvskove, krat eller på overdrev og på varme sydvendte skrænter. Gerne steder, hvor der er kalk i jorden. På Møns Klint kan man se den vokse i ren skrivekridt på stejle skrænter.

Trusler

Rød hullæbe trues af:

  • færdsel
  • plukning og opgravning
  • tilgroning

Rød hullæbe er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997.

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 202-203. Gyldendal 1999.

ORKIDÉerne på møns klint . Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 1991.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Rød hullæbe er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Nogle af dens voksesteder på Møn er fredede eller beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A