Robinie

Robinia pseudoacacia

Udseende

Robinie er et træ med en åben krone, som kan blive op til 30 m højt. Træets bark er kraftig og furet. Den har kortstilkede og uligefinnede blade, som sidder i 6-7 småbladepar. Fodfligene er omdannet til torne. Den får velduftende blomster, som vokser i klaser, der kan blive 20 cm lange. Frugten er en 5-10 cm glat bælg, som indeholder op til 10 frø, der bliver 4-5 mm lange. Frøene kan spredes med vinden til en afstand af ca. 100 m, hvor der opstår en frøbank, men i Danmark modnes frøene sjældent. Frøproduktionen starter først, når træet er ca. 6 år gammelt. 

Forvekslingsmuligheder

Der er ingen forvekslingsmuligheder. 

Udbredelse

Robinie er fundet på ca. 40 lokaliteter i Danmark, men blev første gang plantet ud før år 1736. Den optræder ikke invasivt i dag, men har potentiale til at skabe problemer i næringsfattige habitater og klitområder. Da frøene spredes med vinden, har den stort spredningspotentiale.