Rederod

Neottia nidus-avis

Rederod er en næsten helt igennem vissenbrun orkidé, som kan være svær at få øje på i en mørk skov. Den bliver op til 30 cm høj. Den blomstrer i juni og juli og har blomster, som dufter af honning.

Den findes hist og her i Østdanmark og vokser mest i mørke bøgeskove.

Udbredelse

Rederod er sjælden i Nord- og Vestjylland, men er forholdsvis almindelig i det østlige Danmark.

Udseende

Rederod er en næsten helt igennem blegbrun plante. Det gælder både stængel, blomster og de skælagtige blade. Blomsterklasen har mange, tætsiddende blomster, og blomsterne dufter af honning. Den blomstrer i juni og juli. Rederod bliver 15-30 cm høj.

Levevis

Rederod har fået sit navn på grund af sine meget korte rødder, der ligner en fuglerede. Den vokser i løvskove, granskove og i krat på muldbund eller med kalk i jorden. Rederod formerer sig ved skud fra roden. Den har næsten intet bladgrønt og får det meste af sin næring fra de svampe i jordbunden, som den lever sammen med. Den kan både blive bestøvet af insekter og bestøve sig selv.

Trusler

Der er ikke beskrevet nogen specifikke trusler overfor Rederod.

 

Sådan er arten beskyttet

Rederod er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A