Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Purpur-gøgeurt

Dactylorhiza purpurella

Orkidéen Purpur-gøgeurt er en stor kraftig plante. Den vokser i det åbne land og kan bliver over ½ m høj med en lang, kraftig klase af purpurrøde blomster.

Den findes kun i dele af Jylland.

Den vokser på enge, i kildevæld og i kalkgrave.

Udbredelse

Purpur-gøgeurt er en nordlig art. I Danmark findes den kun i Nordjylland, hvor den er temmelig sjælden og i Vest- og Østjylland, hvor den er meget sjælden.

Udseende

Purpur-gøgeurt er en kraftig orkidé, der kan blive mere end 50 cm høj og have et mere end 20 cm langt aks med over 150 lysende, purpurrøde blomster. Den blomstrer i juni og juli. De kraftige blade kan både være plettede eller uplettede. Purpur-gøgeurt varierer dog i størrelse og udseende efter, hvor den vokser. Den blev tidligere regnet som en variant af maj-gøgeurt.

Varieteten vendsyssel-gøgeurt Dactylorhiza purpurella majaliformis har oftest kraftige plettede blade. Den findes kun i Nordjylland, hvor den er sjælden. Vendsyssel-gøgeurt er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997  og som ansvarsart for Danmark på den danske  gulliste 1997  .

Levevis

Purpur-gøgeurt vokser i åbent land i væld, klitlavninger, kalkgrave, gamle haver og på nydannede strandvolde.

Trusler

Purpur-gøgeurt trues af:

  • bebyggelser
  • dræning
  • gødskning
  • nedtrampning
  • opgravning og indsamling
  • tilgroning

Purpur-gøgeurt er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997 .

Desuden er den opført som en ansvarsart for Danmark på den danske  gulliste 1997 . Det betyder, at en stor del af verdensbestanden af planten findes i Danmark, og at vi derfor har et særligt ansvar for at beskytte.

Sådan er arten beskyttet

Purpur-gøgeurt er  fredet.  Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

De fleste af dens voksesteder er beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A

Læs mere

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 110-111. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001