Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Pukkellæbe

Herminium monorchis

Orkidéen Pukkellæbe bliver op til 15 cm høj og har små gulgrønne blomster, der dufter af honning. Den blomstrer fra juni til hen i august.

Den er blevet meget sjælden i Danmark.

Den vokser fugtige steder, f.eks. på enge med lav plantevækst, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Pukkellæbe er nu meget sjælden i Danmark, men kan stadig ses nogle enkelte steder i Nordjylland, på Sjælland og på Møn.

Udseende

Pukkellæbe er 5-15 cm høj og har små, gulgrønne blomster, der dufter stærkt af honning. På svensk hedder Pukkellæbe da også ‘honungsblomster’. Den har 2-3 lancetformede blade ved basis af stængelen.

Levevis

Pukkellæbe vokser i lav plantevækst på kalkrige steder i moser, enge, på overdrev og skrænter og i lavninger i klitter. På grund af blomsternes stærke duft og nektar besøges de af en række små insekter som snyltehvepse, biller og fluer, der sørger for bestøvning af planterne. Pukkellæbe vokser ofte i klynger med underjordiske udløbere. Antallet af planter varierer meget fra år til år.

Trusler

Pukkellæbe trues af:

  • dræning
  • gødskning
  • tilgroning

Pukkellæbe er listet som sårbar på den danske  rødliste 1997 .

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 130-131. Gyldendal 1999

ORKIDÉerne på møns klint . Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 1991

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Pukkellæbe er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

De fleste af dens voksesteder er beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven . Områderne med de to største bestande ved Liver Å i Nordjylland og ved Tryggevælde Å på Østsjælland plejes bl.a. på grund af Pukkellæbe.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A