Pukkellæbe

Herminium monorchis

Orkidéen Pukkellæbe bliver op til 15 cm høj og har små gulgrønne blomster, der dufter af honning. Den blomstrer fra juni til hen i august.

Den er blevet meget sjælden i Danmark.

Den vokser fugtige steder, f.eks. på enge med lav plantevækst, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Pukkellæbe er nu meget sjælden i Danmark, men kan stadig ses nogle enkelte steder i Nordjylland, på Sjælland og på Møn.

Udseende

Pukkellæbe er 5-15 cm høj og har små, gulgrønne blomster, der dufter stærkt af honning. På svensk hedder Pukkellæbe da også ‘honungsblomster’. Den har 2-3 lancetformede blade ved basis af stængelen.

Levevis

Pukkellæbe vokser i lav plantevækst på kalkrige steder i moser, enge, på overdrev og skrænter og i lavninger i klitter. På grund af blomsternes stærke duft og nektar besøges de af en række små insekter som snyltehvepse, biller og fluer, der sørger for bestøvning af planterne. Pukkellæbe vokser ofte i klynger med underjordiske udløbere. Antallet af planter varierer meget fra år til år.

Trusler

Pukkellæbe trues af:

  • dræning
  • gødskning
  • tilgroning

Pukkellæbe er listet som sårbar på den danske  rødliste 1997 .

Sådan er arten beskyttet

Pukkellæbe er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A