Priklæbet gøgeurt

Dactylorhiza praetermissa

Priklæbet gøgeurt er en kraftig orkidé med blege, rødviolette blomster. Den bliver op til 75 cm høj og blomstrer i juni og juli. 

Den findes kun i den nordlige del af Danmark og vokser på enge og i kær, hvor jorden er våd og rig på kalk.

Udbredelse

Priklæbet gøgeurt findes kun i den nordlige del af Danmark. Den vokser i Thy, i Himmerland, i Thy og i den nordlige del af København.

Udseende

Priklæbet gøgeurt er en kraftig orkidé med blege, rødviolette blomster. Læben, som er den nederste del af blomsten, har mørke, små prikker. Den bliver 20-75 cm høj og blomstrer i juni og juli.

Levevis

Priklæbet gøgeurt vokser på våd, kalkrig jord på enge og i kær.

Trusler

Priklæbet gøgeurt trues af:

  • tilgroning

Priklæbet gøgeurt er listet som akut truet på den danske  rødliste 1997.

Læs mere

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 110-111. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Priklæbet gøgeurt er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Dens få voksesteder i Danmark er beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven  . Flere af dem er også fredede.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A