Plettet gøgeurt

Dactylorhiza maculata

Plettet gøgeurt er en orkidé med blegviolette blomster og ofte kraftigt plettede blade på oversiden. Den bliver op til 40 cm høj og blomstrer fra juni til august. Den kan variere meget i udseende.

Den er almindelig i Nord- og Vestjylland, men er ellers ret sjælden.

Den vokser på mager jord på enge, heder og overdrev.

Udbredelse

Plettet gøgeurt er temmelig almindelig i Nord- og Vestjylland, kan ses hist og her i det øvrige Jylland, men er sjælden i det øvrige Danmark.

Udseende

Plettet gøgeurt blomstrer fra midten af juni og til begyndelsen af august afhængig af, hvor den vokser. Den har smalle blade, som næsten altid er kraftigt plettede på oversiden. Blomsterne er oftest blegviolette og lysere end hos Skovgøgeurt. Den bliver mellem 20 og 40 cm og varierer meget i udseende, afhængig af dens voksested.

Levevis

Plettet gøgeurt vokser ofte på mager jordbund i kær, på enge, heder og overdrev, sjældent i løvskove. Den har en svag sødlig duft og bestøves af humlebier og store fluer.

Trusler

Der er ikke beskrevet nogen specifikke trusler mod Plettet gøgeurt.

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 138-139. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Plettet gøgeurt er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

De fleste af dens voksesteder er beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven .

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A