Papegøjefjer

Myriophyllum aquaticum

Papegøjefjer er en vandplante, der er meget brugt i akvarier og havedamme og derfor også spredt til store dele af verden. Den er oprindeligt hjemmehørende i Sydamerika, hvor klimaet er tempereret. Arten er meget robust og har en massiv vækst, der kan skade lokal flora og fauna.  

Udseende og adfærd

Papegøjefjer vokser i vand og meget våde områder og kan nærmest ligne et lille juletræ, når den stikker op af vandet. Planten har stængler på op til 2 meters længde, som bliver 4-5 millimeter i diameter. Planten er blågrøn og har fået sit navn på grund af de fjerlignende blade, der er arrangeret i en krans rundt omkring stænglen. Bladene under vandet er 1,5-3,5 centimeter lange. Bladene over vandet er stivere og 2-5 centimeter lange. Blomsterne vokser frem langs stænglen og er små og hvidgule. Der er udelukkende hunlige eksemplarer af planten uden for dens naturlige udbredelsesområde, og derfor sker formeringen udelukkende vegetativt i Europa ved spredning af plantestykker. Selv små dele af planten kan spire igen, hvilken gør den nærmest umulig at slippe af med, når man prøver at bekæmpe den ved at fjerne den. Planten vokser i massive klumper både over og under vand, hvilket gør det svært for fisk og anden flora at trænge igennem. Papegøjefjer vokser oftest i næringsrige lavbundsområder med mudret vand, hvor vandgennemstrømningen er langsom, men kan også findes i både vandløb, grøfter og søer. Planten tåler ikke længerevarende frostperioder. 

Forvekslingsmuligheder

Papegøjefjer kan ikke forveksles med andre arter i Danmark og kan kendes på, at den vokser op til 30 centimeter over vandoverfladen i våde områder i modsætning til lignende arter. 

Er arten i Danmark?

Arten er endnu ikke observeret i Danmark, men findes i både Tyskland og England. Den kan sprede sig til Danmark via handel med vandplanter til akvarier og havedamme, med skibstrafik fra europæiske floder eller via spredning med dyr. 

På kortet finder du artens udbredelse i EU

Derfor er arten uønsket

Papegøjefjer er uønsket, da den vokser hastigt og blokerer vandløb og søer, og derved medvirker den til at skabe oversvømmelser og hæmme sejlads. Hvis den først etablerer sig i sjældne naturtyper, kan den udkonkurrere lokal flora og fauna. Verden over bliver der brugt mange penge på at bekæmpe planten, men der findes ikke nogen effektive metoder til at komme den fuldstændigt til livs.

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art