New Zealandsk korsarve

Crassula Helmsii

 Udbredelse

New zealandsk korsarve stammer oprindeligt fra det sydlige Australien og New Zealand. Planten blev indført og solgt som akvarieplante i England i 1920’erne. Den første dokumenterede introduktion af planten i naturen var i England i 1956. Herefter er den blevet spredt til flere europæiske lande, bl.a. Tyskland, Belgien, Irland, Holland, Frankrig, Spanien, Italien og Østrig. Udover Europa, er den også blevet fundet i USA, i delstaterne North Carolina, Florida og Washington.

Den blev første gang registreret i Danmark i 2003. Spredningen i Danmark er dog stadig meget begrænset. Tømning af akvarieindhold i åer eller søer en den mest sandsynlige spredningsvej.

Udseende

Den new zealandske korsarve tilhører stenurtfamilien og er en flerårig plante. Den har en 1 mm tyk rund stængel, som kan blive 10-139 cm lang. Stænglerne kryber eller strækker sig op og danner store tætte måtter som skygger for alt andet under måtten.

Man kan kende planten på de lineære til ovale, kødfulde blade, der sidder i en kransposition på stænglen. De to blade i hver krans sidder modsat hinanden og kan blive 4-24 mm lange og 0,7-1,6 mm brede. Planten blomstrer fra juli til september og får 4 hvide til lyserøde kronblade på 3-3,5 mm i diameter.

Forvekslingsmuligheder

New zealandsk korsarve kan forveksles, med korsarve (Crassula aquatica), som dog er meget sjælden og findes kun få steder i Jylland. De kan nemt adskilles da korsarvehøjst kan blive 6 cm lang. Vandstjernens (Callitriche sp.) sammenlignelige stængel og bladstruktur kan også til dels forveksles med den, af new zealandsk korsarve. Vandstjernens bladspids er dog tveddelt i forhold til new zealandsk korsarves pileformede, spidse blade.

Voksested

New zealandsk korsarve kan både vokse over og under vand. Den kan leve halvt nedsænket i vand med stængler voksende over vandoverfladen, eller fuldstændigt under vand, helt ned til 3 meters dybde.

Planten kan vokse i mange forskellige naturtyper, heriblandt søer, åløb, grusgrave, sumpe, strandenge og kanaler. Planten kan ikke vokse i områder med stærke strømninger.

Vidste du...?

At når et lille plantestykke brækkes af New Zealandsk korsarve, kan det slå rod og danne en helt ny bestand. 

En invasiv art

New Zealandsk korsarve anses for værende en invasiv plante da den spredes nemt, kan udkonkurrere hjemmehørende arter og er særdeles vanskelig at bekæmpe.

Formering

Planten er i stand til at reproducere sig kønnet og ukønnet. Den kan formere sig vegetativt fra et enkelt plante-fragment, på en størrelse ned til 5 mm, og derved skabe en ny bestand. Planten kan gro hele året rundt og kan producere flydende skud i efteråret, som ligger i vandet i løbet af vinteren.

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art