Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

New Zealandsk korsarve

Crassula helmsii

Oprindeligt stammer New Zealandsk korsarve fra New Zealand, Australien og Tasmanien. I dag er den udbredt til det meste af Europa. I Danmark blev planten fundet første gang i 2003. I perioden 2008-2013 er New Zealandsk korsarve blevet registreret på 6 lokaliteter i Danmark. I Danmark sælges den til brug for iltproduktion i akvarier og havedamme.

Derfor er arten uønsket

Arten kan danne meget tætte måtter, der kan udskygge anden vegation og medføre iltsvind. Desuden er planten vanskelig og dyr at bekæmpe. 

Udseende og voksested

New Zealandsk korsarve er en lille sump- og vandplante, der danner tætte bestande. Planten kan gro både under og over vand - til tider helt fri af vandet. Den enkelte plante har en midtstillet stængel med 4-24 mm lange blade, der sidder korsvis. Både stængler og blade er stive og  sukkulente. Blomsterne er små og hvide med korsstillede kronblade. Planten er grøn året rundt. New Zealandsk korsarve er frostollerant så den danske vinter er ikke et problem for dens overlevelse. Planten kan desuden formere sig vegetativt fra ganske små fragmenter og kan leve i meget forskelligartede akvatiske miljøer.

Forvekslingsmuligheder

New Zealandsk korsarve kan muligvis forveksles med den hjemmehørende art korsarve (Crassula aquatica) og visse arter af vandpest. New Zealandsk korsarve er dog kraftigere og dens blade tydeligt sukkulente. 

Ligesom New Zealandsk korsarve danner den invasive alligator-urt også tykke måtter, men alligator-urt har store, kløver-agtige blomster. Alligator-urt er desuden ikke fundet i den danske natur. 

Er arten i Danmarks natur?

Ja, New Zealandsk korsarve er fundet på en række lokaliteter i Danmark, og der er en risiko for at arten spreder sig yderligere.

 

Vidste du...?

  • at bekæmpelse kan ske med damp, udskygning eller ved mekanisk rydning
  • at New Zealandsk korsarve ikke må plantes i naturen
  • at New Zealandsk korsarve i modsætning til mange andre planter kan fiksere CO2 døgnet rundt

Du kan indberette fund af New Zealandsk korsarve på indberetningsportalen for invasive arter.

Indberetninger fra haver vil kunne øge Miljøstyrelsens kendskab til plantens egentlige udbredelse i landet og bidrage til en effektiv bekæmpelsesindsats.