Mose-post

Ledum palustre

Mose-Post kan blive op til en 2 m høj busk og har en stærk duft, mørkegrønne blade og hvide blomster.

Den findes kun et sted i Danmark, og det er i Nordjylland.

Den vokser i højmoser og sumpede skove.

Udbredelse

Mose-Post er kun fundet et sted i Danmark. Det skete så sent som i 1983 og var i en tørvegrav i Nordjylland. Her findes der ca. 30 buske af Mose-Post. I Sverige og Finland er den meget almindelig i moser i områder med nåletræer.

Udseende

Mose-Post er en stedsegrøn plante, der danner op til 2 meter høje buske. Bladene er glinsende mørkegrønne og brunfiltede på undersiden. Den blomstrer i juni og har hvide blomster. Går man på solrige dage gennem moser med en god bestand af Mose-Post, mødes man af en stærk lugt. Lugten kommer fra plantens store indhold af æteriske olier. Tidligere har Mose-Post også været brugt som smagsstof til øl.

Levevis

Mose-Post findes i højmoser og sumpede skove på fugtig og mager tørvebund. På sit voksested i Danmark findes den på kanterne af tørvegravene og mellem dem.

Trusler

Mulige trusler overfor Mose-Post kan være:

  • opgravning og indsamling
  • tørvegravning

Mose-Post er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997 .

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

Fredede arter i Danmark 6. Peter Wind. URT 1993 (3) 84-89.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 184-185. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Mose-Post er  fredet.  Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Dens voksested er beskyttet efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven .