Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Mose-post

Ledum palustre

Mose-Post kan blive op til en 2 m høj busk og har en stærk duft, mørkegrønne blade og hvide blomster.

Den findes kun et sted i Danmark, og det er i Nordjylland.

Den vokser i højmoser og sumpede skove.

Udbredelse

Mose-Post er kun fundet et sted i Danmark. Det skete så sent som i 1983 og var i en tørvegrav i Nordjylland. Her findes der ca. 30 buske af Mose-Post. I Sverige og Finland er den meget almindelig i moser i områder med nåletræer.

Udseende

Mose-Post er en stedsegrøn plante, der danner op til 2 meter høje buske. Bladene er glinsende mørkegrønne og brunfiltede på undersiden. Den blomstrer i juni og har hvide blomster. Går man på solrige dage gennem moser med en god bestand af Mose-Post, mødes man af en stærk lugt. Lugten kommer fra plantens store indhold af æteriske olier. Tidligere har Mose-Post også været brugt som smagsstof til øl.

Levevis

Mose-Post findes i højmoser og sumpede skove på fugtig og mager tørvebund. På sit voksested i Danmark findes den på kanterne af tørvegravene og mellem dem.

Trusler

Mulige trusler overfor Mose-Post kan være:

  • opgravning og indsamling
  • tørvegravning

Mose-Post er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997 .

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

Fredede arter i Danmark 6. Peter Wind. URT 1993 (3) 84-89.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 184-185. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Mose-Post er  fredet.  Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Dens voksested er beskyttet efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven .