Melet kodriver

Primula farinosa

Melet Kodriver har op til 20 smukke, blegviolette blomster, som sidder tæt sammen. Den bliver op til 25 cm høj.

Nu findes den kun et par steder vest for København og på Bornholm.

Den vokser i moser, på enge og overdrev, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Melet Kodriver er en sjælden plante, der nu kun findes nogle få steder på Københavns vestegn og lidt mere almindelig på Nord- og Østbornholm. Den er gået meget tilbage gennem de sidste 100 år.

Udseende

Melet Kodriver er en lille plante på op til 25 cm. I toppen af den bladløse stængel sidder 2-20 blegviolette blomster sammen i en skærm. Andre arter af kodrivere i Danmark har gule blomster. Nær jorden har den en roset af omvendt, ægformede blade, som er ‘hvidmelede’ på undersiden. Melet Kodriver blomstrer i maj og juni.

Levevis

Melet Kodriver vokser i moser, på enge og overdrev, hvor der er kalk i jorden. På Nord- og Østbornholm findes den også på strandenge.

Trusler

Melet Kodriver trues af:

  • dræning
  • gødskning
  • tilgroning

Melet Kodriver er listet som opmærksomhedskrævende på den danske  Gulliste 1997 .

På denne liste er den også opført som en ansvarsart for Danmark. Det betyder, at en stor del af verdensbestanden af planten findes i Danmark, og at vi derfor har et særligt ansvar for at beskytte den.

Sådan er arten beskyttet

Melet Kodriver er fredet. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.