Mangebladet lupin

Lupinus polyphyllus

Udseende

Mangebladet lupin tilhører ærteblomstfamilien (Fabaceae). Planten bliver 0,5-1,5 m høj. Stænglen er ugrenet og håret. Bladene er hjulformet og fingrede med 5-17 lange spidser. Ærteblomsterne sidder i en lang, opret klase og kan have mange forskellige farver; såsom blå, hvid, rosa, lilla eller orangegul. Planten blomstrer fra juni til september. Plantens hårede bælge er 2-4 cm lange og indeholder hver 5-9 brune frø.

Udbredelse

Mangebladet lupin stammer oprindeligt fra det vestlige Nordamerika. Den er først indført som prydplante pga. sit smykke ydre.  Senere er den indført og avlet til andre formål eksempelvis som foder til husdyr og vildt. Mangebladet lupin har siden forvildet sig i den danske natur.

Forvekslingsmuligheder

Ingen hjemmehørende arter synes at kunne forveksles med mangebladet lupin.

Beskyttelse og regulering

Mangebladet lupin anses for at være en invasiv art.

Hvorfor uønsket

Arten kan etablere sig på lette jorder, hvor den kan fiksere kvælstof og herved øge næringsindholdet i jorden. Derved vil arter, der er tilpasset et lavere næringsindhold, ikke længere kunne klare sig.

Status for bekæmpelse

Mangebladet lupin kan nemt bekæmpes ved oprykning eller gentagen slåning. Læs mere om bekæmpelse af mangebladet lupin:

Vidste du...?

At mangebladet lupin, også kaldet havelupin, sælges som staude og frøblandinger.

Formering

Mangebladet lupin formerer sig ved hjælp af frø, som sidder i plantens bælge. Når bælgene springer op spredes frøene indenfor en kort afstand af moderplanten. Frøene er modne i sensommeren og tidlig efterår. Frøene kan også spredes via menneskelig transport med plantejord og siddende på bilers hjul.

Voksested

Mangebladet lupin ses langs veje, grøfter, ved bebyggelse og på sandede jorder. Den dyrkes ligeledes i haver.

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art