Maj-Gøgeurt

Dactylorhiza majalis

Maj-gøgeurt er en robust orkidé med kraftig stængel og en tæt klase af purpurfarvede blomster. Den blomstrer i slutningen af maj og bliver op til 40 cm høj. Bladene er ofte kraftigt plettede på oversiden.

Det er en af vores mest almindelige orkidéer, men den er gået stærkt tilbage og findes nu kun hist og her i Danmark. 

Den vokser på fugtige enge og moser.

Udbredelse

Maj-gøgeurt er en af vores mest almindelige orkidéer. Men den er gået stærkt tilbage ligesom de andre orkidéer, som vokser på fugtige enge og i moser. Den er sjælden i Nord- og Vestjylland, men findes hist og her i det øvrige Danmark.

Udseende

Maj-gøgeurt er en robust orkidé med en kraftig stængel med purpurfarvede blomster. Den bliver normalt 15-40 cm og kan blive en af vores højeste orkidéer. Bladene er som regel brede og kraftigt plettede på oversiden, men kan være uden pletter. Maj-gøgeurt kan variere meget i størrelse, blade og farve på blomsterne. Den blomstrer i slutningen af maj.

Levevis

Maj-gøgeurt vokser på fugtige enge og i moser. Især hvor grundvandet er rig på næring og kalk. Den blomstrer lidt ind i juni måned og vokser ofte sammen med kødfarvet gøgeurt, som blomstrer lidt senere. Maj-gøgeurt bestøves af humlebier.

Trusler 
Maj-nøgeurt trues af:

  • afvanding
  • gødskning
  • opdyrkning
  • sprøjtning
  • tilgroning

Maj-gøgeurt er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A