Langakset trådspore

Gymnadenia conopsea

Langakset trådspore er en orkidé med et langt, tæt aks af røde blomster. Blomsterne dufter krydret og nellikeagtig. Den bliver op til 40 cm høj. 

Den er meget sjælden og findes nu kun et par enkelte steder på Sjælland. 

Den vokser i kær og på enge og overdrev, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Langakset trådspore findes nu kun 3 steder på Sjælland i små bestande og er formodentlig forsvundet fra Fyn. Den går stadig tilbage i antal de steder, hvor den endnu findes. Tidligere forekom den mange steder i den østlige del af Danmark, men den har dog altid været sjælden i Jylland.

Udseende

Langakset trådspore bliver op til 40 cm høj. Den kendes på sit 4-10 cm lange, tætte aks af røde blomster, hvis farve kan veksle fra rent hvid over rosa til mørkt purpurrød. Den kan også kendes på sin tynde spore, der er længere end frugtknuden. Den blomstrer i juni og juli.

Varieteten t ætblomstret trådspore Gymnadenia conopsea densiflora har et længere, mere tæt og rigt blomstrende aks end langakset trådspore. Blomsterne er også mørkere. Den er meget sjælden i Danmark og vokser i kær, hvor der er kalk i jorden.

Levevis

Langakset trådspore findes i Danmark på næringsrige enge, overdrev og i kær på kalkbund. Blomsterne dufter krydret og af nelliker, og duften tiltager i styrke hen mod aften. Derfor lokker planten både dag- og natsommerfugle til, der sørger for, at den bliver bestøvet.

Trusler

Langakset trådspore trues af:

  • anlæg af bygninger, veje o. lign.
  • dræning
  • gødskning
  • opdyrkning
  • tilplantning

Langakset trådspore er listet som sårbar på den danske  rødliste 1997 .

Sådan er arten beskyttet

Langakset trådspore er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A