Lampepudsergræs

Pennisetum setaceum

Lampepudsergræs er en flerårig tuegræs som stammer fra Østafrika, tropisk Afrika, Mellemøsten og det sydvestlige Asien. Den er indført i store dele af verden som prydplante, allerede fra 1800-tallet. Den er udbredt i mange sydeuropæiske lande og er også fundet naturen i Norge.

Udseende og voksested

Lampepudsergræs vokser i tuer med blade som er op til 60 cm høje, men slanke, 2-4 mm brede. Blomsterstandene er en kompakt aks med roase til violette frøstande, som kan blive op til 100 cm høj. Selve blomsterstanden kan være op til 35 cm lang. Bladskeden er normalt glat men forekommer også med små hvide hår langs kanten. Planten kan leve i op til 20 år og planterne begynder at producere frø indenfor det første år. Planten har en lang blomstringsperiode som kan varer fra foråret til sen efterår, hvorefter planten vil gå i dvale. Plantens frø spredes med vind, vand og i dyrepels.

Lampepudsergræs foretrækker tørre voksesteder, men kan vokse på de fleste jorder. Planten foretrækker regioner med milde vintre og fugtige somre, ved hårde vintre i Danmark har arten problemer med at overleve. 

Forvekslingsmuligheder

Lampepudsergræs kan forveksles med en anden ikkehjemmehørende art, dunborsgræs (Pennisetum villosum). Begge arter er ens i overordnet udseende men dunborsgræs har kortere hvide blomsterstande. 

Er arten i Danmark?

Nej, selvom lampepudsergræs er en almindelig prydplante er planten ikke etableret i den danske natur. Lampepudsergræs kategoriseres som ikke at være i Danmark, da der endnu ikke er gjort nogle fund af planten i naturen. Dog har planten i mange år været solgt på planteskoler og er vidt udbredt i havekultur i Danmark. I Frankrig og Spanien findes planten i naturen, hvor den udkonkurrer hjemmehørende plantearter. 

Vidste du?

Plantens engelske navn er "fountain grass" som refererer til plantens udseende, hvor bladende og blomsterstanden skyder i vejret fra plantens base. 

Derfor er arten uønsket

Lampepudsergræs er en hurtigt voksende tuegræs som grundet sin tolerance overfor tørke er meget konkurrencedygtig, især under varme himmelstrøg. Planten kan tilpasse sig mange biotoper, hvor den hurtigt kan udkonkurrere den oprindelige plantebestand. Den sætter mange frø, som spredes både via vind, vand og via dyr. Under sydlige himmelstrøg er den associeret med øget antal steppebrænde, som den selv er meget modstandsdygtig overfor. Arten blev omfattet af EU-listen over invasive arter d. 2 August 2017, da 1. opdatering af listen trådte ikraft. Læs mere om EU-forordningen

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art