Lægestokrose

Althea officinalis

Læge-Stokrose er en gammel lægeplante. Den bliver op til 130 cm høj med lang stængel og smukke, lyserøde blomster.

Den findes nu kun enkelte steder i det østlige Danmark.

Her vokser den på strandenge, langs kanaler og i rørskov.

Udbredelse

Læge-Stokrose vokser nu kun på Lolland, enkelte steder på Falster og et enkelt sted i Vestsjælland og på Fyn. De fleste steder er bestandene små og er på under 100 planter. Den er forsvundet fra sine nordligste voksesteder i Danmark.

Udseende

Lægestokrose er en høj plante, 60-130 cm, med en lang stængel og bløde, hårede, takkede blade. Den har store, smukke, lyserøde blomster i bladhjørnerne og blomstrer sent på sommeren fra juli og hen til september.

Levevis

Lægestokrose vokser mest på strandenge, som ikke afgræsses for meget og langs kanaler, der bruges til afvanding. Den kan også vokse i rørskov, der ikke er alt for tæt.

Lægestokrose er en gammel lægeplante. Man har brugt planteslim fra roden til hostesaft og knust planten og blandet den med honning til at hele sår med. Desuden har den været brugt mod epilepsi, muskelsmerter, tør hoste og som lindrende creme mod tør hud. Althæa-bolcher har sit navn fra plantens latinske navn.

Trusler

Lægestokrose er listet som ‘næsten truet’ på den danske rødliste 2019.

Læs mere

Fredede arter i Danmark 4 . Peter Wind. URT 1993 (2) 58-63.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Klassiske Lægeplanter . Erik Bruun og Budde Christensen. Gads Forlag 1999.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 212-213. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Lægestokrose er fredet. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

De fleste af dens voksesteder er beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven .