Kujibønne

 Pueraria montana var. lobata

Kujibønnen er en klatreplante, der oprindeligt stammer fra Kina, Japan og andre dele af Sydøstasien. I Europa er den set i Italien og Schweiz, hvor den sandsynligvis er blevet importeret af haveejere. I USA har planten spredt sig kraftigt og vurderes at være meget invasiv, og derfor bør myndighederne være opmærksomme på, om kujibønnen spreder sig til resten af Europa fra Italien og Schweiz. 

Derfor er arten uønsket

Kujibønnen har ingen naturlige fjender i Europa, og den kan derfor vokse uhindret. Potentielt set kan den på kort tid overvokse værdifulde naturtyper som for eksempel enge, overdrev og heder, hvor den vil fortrænge lokale arter. Planten kan også medføre økonomiske konsekvenser, da den kan overvokse og kvæle selv større træer. I USA blev kujibønnen i 1930’erne udplantet som værn mod erosion og senere også som dyrefoder. Men nu betragtes den også i USA som invasiv, da den har vist sig svær at kontrollere. 

Udseende og voksested

Planten er flerårig, taber bladene om vinteren, og stiklene kan blive helt træagtige (de forvedder) med alderen. I subtropiske områder kan kujibønnen vokse og brede sig op til 18 meter om året, og derfor kan den på kort tid dække meget store områder og overvokse både træer og bygninger, hvis den ikke beskæres kraftigt og fjernes løbende. Op til 50 procent af planten kan findes under jorden, da den kan have et stort og kraftigt rodnet, hvor den lagrer energi. Netop det kraftige rodnet gør planten svær at bekæmpe. På den måde kan den overleve i lange perioder med tørke. Plantens bleggrønne blade bliver 8 til 20 centimeter lange og bliver 5 til 19 centimeter brede. Bladene er tredelte med brune fimrehår på oversiden og sølvfarvede hår på undersiden. Plantens blomster minder om ærteblomster og kan gå fra lyserød til lilla i farven. Kujibønnen vokser gerne i åbent land og buskområder i et tempereret eller varmt klima, men den kan vokse i langt de fleste klimaer og i mange jordbundstyper.

Er arten i Danmark?

Arten er endnu ikke i Danmark, men den kan sprede sig til andre dele af Europa fra Italien og Schweiz eller ved at blive importeret til landet. Det er ulovligt at importere arter, der er på EU’s liste over invasive arter.  

På kortet finder du artens udbredelse i EU

Forvekslingsmuligheder

Kujibønnen kan ikke umiddelbart forveksles med andre arter i Danmark. 

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art