Krybende sumpskærm

( Helosciadium repens/Apium repens )

Udbredelse

Krybende sumpskærm kendes kun fra to danske lokaliteter, begge på Fyn. Den blev genfundet på den ene lokalitet i 1998, men er ikke set siden.

Krav til voksesteder

Krybende sumpskærm vokser især i dyndet og mudret bund i kanten af næringsrige vandhuller.

Forudsætningen for artens tilstedeværelse er, at vegetationsdækket på voksestederne er lysåben, hvilket vil sige, at der ikke er opvækst af skyggende træer og buske og højtvoksende urter.

Frøene skal have lys for at kunne spire, og det er nødvendigt med pletvis blotlagt jordbund, for at kimplanterne kan etableres.

Vidste du...?

Danmark ligger på nordgrænsen for artens udbredelse, og den kendes ikke fra nogen af de andre nordiske lande.

Hvad kan hjælpe arten?

Husdyrgræsning kan medvirke til at sikre et lavtvoksende vegetationsdække omkring krybende sumpskærm. Derudover vil dyrene trampe hul i vegetationen, så der opstår steder med blotlagt jordbund, hvor nye kimplanter kan spire frem.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at dræne omkring voksestederne, da det har en negativ effekt på krybende sumpskærm.

Krybende sumpskærm er listet på den Danske Rødliste.