Krybende ludvigia

Ludwigia peploides

Krybende ludvigia en vandplante, der oprindeligt stammer fra Syd- og Centralamerika. Planten kom til Europa (Frankrig) i 1830 som haveplante og er siden blevet en af de mest ødelæggende invasive arter i landet. Den har sidenhen spredt sig til mange andre lande i EU. 

Udseende og adfærd

Krybende ludvigia er en flerårig ferskvandsplante med glat eller sparsomt håret stængel. Unge planter vokser i rosetter i vandoverfladen. Når planten bliver lidt ældre, er planten mere oprejst. Bladene kan være både runde eller smalt aflange og bliver op til 10 centimeter lange. Krybende ludvigias blomster er gule, er to til fem centimeter i diameter og har fem blomsterblade. Den vokser på vanddybder op til tre meter og vokser op til 80 centimeter over overfladen. Krybende ludvigia vokser i vandløb, damme og søer og former store, tætte måtter af rodfilt og dødt plantemateriale. Den spredes oftest vegetativt med vandstrømmen, og løsrevne plantestykker er yderst spiredygtige. Planten er meget robust og tåler en lang række klimatiske faktorer og vandmiljøer. Den kan blandt andet optage ilt via rødder, der stikker op over jorden eller vandet, hvilket gør den i stand til også at vokse i iltfattige miljøer. Arten tåler desuden frost. På blot 15-20 dage kan krybende ludvigia fordoble sin biomasse. 

Forvekslingsmuligheder

Krybende ludvigia og uruguay ludvigia (Ludwigia grandiflora) er meget ens og forveksles nem, især i deres tidlige stadier. Krybende ludvigia har en mere horisontalt vækst, og kronbladene er normalt 1-1,5 centimeter lange med støvknapper, der er 1-1,7 millimeter brede. Uruguay ludvigia har både længere kronblade og støvknapper. 

Derfor er arten uønsket

Hvis planten først får fat, kan den ødelægge lokal flora og fauna og endda hele økosystemer, da planten påvirker vandet både kemisk og fysisk. I Frankrig er der brugt store summer på at begrænse planten, da den blokerer vandløb og søer, forhindrer sejlads og forårsager oversvømmelser. Den kan forekomme i så massive mængder, at den udkonkurrerer lokal flora og fauna, og derudover udskiller planten et såkaldt allelopatisk stof, der har den effekt, at andre plantearter ikke trives. 

Er arten i Danmark?

Arten er endnu ikke observeret i Danmark, men findes i flere europæiske lande som for eksempel Frankrig, England og Tyskland.  Planten kan måske sprede sig til Danmark via plantehandel eller med bådtrafik.

På kortet finder du artens udbredelse i EU

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art