Koralrod

Corallorhiza trifida

Koralrod er en lille orkidé, der kun bliver op til 15 cm høj. Den har brunlige eller gulgrønne blomster. Den blomstrer i maj og juni.

Den er sjælden i Danmark, selv om man kan finde den i meget forskelligt natur.

Udbredelse

Koralrod er sjælden i Danmark. Få Fyn findes den slet ikke, og på Sjælland er den meget sjælden.

Udseende

Koralrod er en lille orkidé. Den bliver 10-15 cm høj med 1-12 brunlige eller gulgrønne blomster. Læberne på blomsterne er hvide med røde småpletter. Koralrods navn henviser til dens jordstængel, der er grenet som en koral. Den blomstrer i maj og juni.

Levevis

Koralrod er ikke særlig kræsen i valg af voksested. Den vokser på næringsfattig tørvebund i kær, skovsumpe, mosrige granskove, hedemoser, i pilekrat og i klitlavninger. På Møn vokser den i bøgeskov på kalkbund. Ligesom Knælæbe mangler den rødder, og ligesom Rederod har den kun ganske lidt bladgrønt. Som disse to arter kan den i flere år leve et fuldstændigt underjordisk liv ved hjælp af svampe, hvis tråde gennemvæver Koralrodens jordstængel.

Man mener, Koralrod hovedsageligt bestøver sig selv. Blomsterne besøges alligevel af en række små insekter, som muligvis bidrager til bestøvningen. Det sker, selvom blomsterne ikke udskiller nektar, så vidt man ved.

Trusler

Koralrod trues af:

  • tilgroning

Sådan er arten beskyttet

Koralrod er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A