Kødfarvet gøgeurt

Dactylorhiza incarnata

Kødfarvet gøgeurt er en orkidé med blegrøde blomster. Den bliver op til 50 cm høj og blomstrer i juni og juli. Den varierer meget i udseende og størrelse og krydser sig med andre beslægtede arter af orkidéer.

Den er almindelig i dele af Jylland og på Øerne, men sjælden i resten af landet.

Den vokser i moser, på enge og i lavninger i klitter.

Udbredelse

Kødfarvet gøgeurt er ret almindelig i Nord- og Østjylland og på Øerne, men er sjælden i resten af Danmark.

Udseende

Kødfarvet gøgeurts små blomster er blegrøde, men kan også være mørkerøde eller hvide. Den blomstrer i juni og et stykke ind i juli og bliver 25-50 cm høj. Dens blade ved grunden er næsten altid uden pletter. Kødfarvet gøgeurt varierer meget i udseende, afhængig af, hvor den vokser og dens genetiske arv. Den kan også krydse sig med andre, nært beslægtede arter.

Varieteten Hvidgul gøgeurt Dactylorhiza incarnata ochroleuca har lysegule blomster. Den findes i Østjylland og på Sjælland, men er meget sjælden. Den vokser i kær med kalk i jorden.

Levevis

Kødfarvet gøgeurt vokser i moser, på enge, i klitlavninger og på den mere tørre del af strandenge.

Trusler

Kødfarvet gøgeurt trues af:

  • dræning
  • opdyrkning

Sådan er arten beskyttet

Kødfarvet gøgeurt er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A