Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Kødfarvet gøgeurt

Dactylorhiza incarnata

Kødfarvet gøgeurt er en orkidé med blegrøde blomster. Den bliver op til 50 cm høj og blomstrer i juni og juli. Den varierer meget i udseende og størrelse og krydser sig med andre beslægtede arter af orkidéer.

Den er almindelig i dele af Jylland og på Øerne, men sjælden i resten af landet.

Den vokser i moser, på enge og i lavninger i klitter.

Udbredelse

Kødfarvet gøgeurt er ret almindelig i Nord- og Østjylland og på Øerne, men er sjælden i resten af Danmark.

Udseende

Kødfarvet gøgeurts små blomster er blegrøde, men kan også være mørkerøde eller hvide. Den blomstrer i juni og et stykke ind i juli og bliver 25-50 cm høj. Dens blade ved grunden er næsten altid uden pletter. Kødfarvet gøgeurt varierer meget i udseende, afhængig af, hvor den vokser og dens genetiske arv. Den kan også krydse sig med andre, nært beslægtede arter.

Varieteten Hvidgul gøgeurt Dactylorhiza incarnata ochroleuca har lysegule blomster. Den findes i Østjylland og på Sjælland, men er meget sjælden. Den vokser i kær med kalk i jorden.

Levevis

Kødfarvet gøgeurt vokser i moser, på enge, i klitlavninger og på den mere tørre del af strandenge.

Trusler

Kødfarvet gøgeurt trues af:

  • dræning
  • opdyrkning

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer. Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 110-113. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Kødfarvet gøgeurt er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

De fleste af dens voksesteder er beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven .

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A