Knærod

Goodyera repens

Knærod er en lille, op til 25 cm høj orkidé med små hvidlige, duftende blomster. Den vokser ofte i klynger.

Den er sjælden i Danmark, men kan findes i Midtjylland, Nordsjælland og på Bornholm.

Planten vokser i gamle, åbne fyrreskove med mos.

Udbredelse

Knærod er sjælden i Danmark. Den er fundet i Jylland bl.a. omkring Silkeborg, i Nordsjælland og på Bornholm. Man mener, at den sandsynligvis ligesom Hjertebladet Fliglæbe er indvandret til Danmark fra Norge og Sverige i forbindelse med, at man har plantet nåleskove.

Udseende

Knærod bliver 10-25 cm høj. Den er ikke så svær at få øje på, da den ofte vokser i klynger på grund af sine vidtkrybende jordstængler og udløbere. Den kan kendes på sine blade i roset og sine små, hvidlige, hårede, duftende blomster.

Levevis

Knærod vokser i gamle, åbne fyrreskove, hvor den vokser i det tykke mosdække mellem træerne. Planten har fået sit navn efter sin jordstængel, som bøjer knæformet op for at sende sine skud op over jordoverfladen. Man ved ikke, hvilke insekter, der bestøver den. Muligvis kan den bestøve sig selv.

Trusler

Der kendes ikke nogen særlige trusler mod Knærod.

Sådan er arten beskyttet

Knærod er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A