Klitrose

Rosa pimpinellifolia

Udbredelse

Klitrose er udbredt i store dele af Europa og Asien. I Danmark er den naturligt forekommende langs Vestkysten samt enkelte steder ved Limfjorden.

Udseende

Arten kan blive op til 1 m høj og er en rigt småtornet busk. Tornene er spinkle, rette og nåleagtige og sidder meget tæt op ad skuddene. Klitrose danner et dybtgående og forgrenet net af underjordiske rodudløbere og er velegnet som sandbinder.

Løvet er mørkegrønt med mat overside og ofte rødlig rand. Bladene er uligefinnede og har mange småblade.

Klitrose har hvide, velduftende blomster, der blomstrer i juni/juli.

Hybenene er små, ca. 1 cm, brunlig-sorte, og de bliver siddende på busken til langt hen på vinteren. De modnes i september/oktober måned.

Voksested

Klitrose er meget lyskrævende og tåler ikke at blive overvokset. Arten er specielt velegnet til meget tørre sandjorde. Den tåler salt, men er ikke robust over for vind. Findes vildtvoksende i de vestjyske klitter og klitheder, hvor den lokalt kan forekomme i store tætte krat, men oftest finder man den i smågrupper og klynger spredt i landskabet.

Den enkelte plantes højde afspejler nøje læforholdene på voksestedet, idet skuddene kun rager ud af vegetationslaget hvor der er meget læ, f.eks. bag småklitter og ene-og havtornbuske.

Der, hvor den har etableret sig meget åbent, bliver skuddene sjældent over 0,5 m og oftest kun 20-30 cm høje, mens den under mere beskyttede forhold, f.eks. på indlandslokaliteter, kan blive op til 1,5 m.

Plant for vildtet faktaark: Klitrose

Vidste du...?

Hybenene fra klitrose blev tidligere brugt til syltetøj, marmelade og vin, og de er meget velegnede til fremstilling af kryddersnaps.

Anvendelse

Kan anvendes som kantplante og sandbinder på tørre sandjorde. Med sine store, hvide blomster og sortrøde hyben er klitrose et smukt indslag i klitfloraen.

Den er en særdeles velegnet kandidat til plantning i de kulturpåvirkede områder i klitten og klitheden, især langs den jyske vestkyst og i Limfjordsområdet. Særligt de mange sommerhusgrunde i klitten kunne have glæde af arten, da den samtidigt er en effektiv sandbinder og et godt alternativ til den aggressive rynkede rose.

Den er nem at dyrke og kan forynges ved slåning. Den anvendes også hyppigt i haver og parkanlæg i byerne.