Kinesisk vokstræ 

Triadica sebifera

Udseende

Kinesisk vokstræ bliver 20-30 meter højt. Stammen er ofte skæv og kroget. Barken er gråbrun og grov. Bladene er 2-6 cm lange, grønne til mørkegrønne og bladenes årer er gule og synlige både på over- og undersiden. Blomsten er grøn-gullig og blomsterstanden kan blive op til 20 cm. Kinesisk vokstræ har en mælkehvid saft, der er irriterende for huden. Et stort træ kan producere mere end 100.000 frø om året.

Udbredelse

Kinesisk vokstræ er hjemmehørende i Kina og Japan. Det er som have- og parktræ blevet introduceret til mange lande i Europa, Nord- og Sydamerika, Afrika, Asien og Australien. I Europa findes træet i dag i mange parker og botaniske haver i England, Tyskland, Holland, Italien, Portugal og Spanien, men har endnu ikke spredt sig til naturen. Træet dyrkes ikke i Danmark, men vil potentielt kunne etablere sig klimamæssigt, og såfremt arten etablerer sig kan den potentielt påvirke hjemmehørende arter negativt.

Er arten i Danmark?

Træet findes ikke i Danmark.