Kinesisk buskkløver

Lespedeza cuneate

Udseende

Kinesisk buskkløver er en flerårig plante, der tilfører ærteblomstfamilien. Kinesisk buskkløver er en oprejst plante, der bliver omkring 1-1,5 meter høj. Hvert blad er opdelt i tre mindre smalle blade, som er 1,2-2,5 cm lange. Bladene er dækket af tætte hår, der bliver et grågrøn eller sølvagtigt udtryk. Modne stængler er træagtige. Blomsterne er violette og fremstår enten enkle eller i klynger af 2-4 blomster.

Udbredelse

Kinesisk buskkløver er hjemmehørende i det østlige Asien og Australien. Arten er introduceret til mange lande bl.a. USA og Japan. Arten blev oprindeligt introduceret, da den blev anvendt som foder og til jordforbedring idet den er kvælstoffikserende. Klimamæssigt vil planten kunne etablere sig i kystnære dele af Danmark, hvis den blev introduceret.

Er arten i Danmark?

Planten findes endnu ikke i EU-medlemslande og derfor heller ikke Danmark.

Læs mere:

Bugwood (engelsk)

Global invasive species database (engelsk)

EU kommissionens risikoanalyse (engelsk)