Kæmpe-silkeplante

Asclepias syriaca

Kæmpe-silkeplante stammer fra Canada og USA. Arten er invasiv i en række europæiske lande og har været solgt på danske planteskoler og havecentre.

Udseende og voksested

Kæmpe-silkeplante er en flerårig, urteagtig plante som kan blive op til 2 meter høj. Bladene er ovale, modsatstillede og bliver 10-20 cm lange brede og 5-11 cm lange. Blade der sidder lavt på stilken er hårede mens de øvre er glatte. 

Planten skyder fra et bredt rodnet og spreder sig ved udløbere. Rødderne vokser horisontalt i 10-40 cm under jorden. Planten danner også dyberegående rødder, der kan nå ned i næsten 4 meters dybde. 

Blomsten er duftende, hvid til rosa og sidder 10-120 blomster sammen i den kugleformede blomsterstand. Den blomstrer fra juni til august.

Planten tåler frost og er rimeligt hårdfør herhjemme. Den trives bedst i fuld sol og vokser gerne på sandede jorde som er godt drænede, da den ikke tåler for meget fugt.

Alle ældre dele af planten har mælkesaft som indeholder store mængder glykosider som er giftige i større mængder overfor husdyr. Den er også giftig for mennesker, men grundet den dårlige smag er der ikke så stor fare forbundet hermed.

Forvekslingsmuligheder

Kæmpe-silkeplante kan forveksles med hjortetrøst(Eupatorium cannabinum). Forskellen er at hjortetrøst har lancetformede blade imens kæmpe-silkeplante har ovale blade og blomsterstande er forskellige desuden er hjortetrøst lidt mindre end kæmpe-silkeplante.
Plantens blomster kan desuden minde om syren eller sommerfuglebusk (Buddleja). Planten kan muligvis forveksles med glansbladet hæg, som også er en invasiv art.

Er arten i Danmark?

Arten er fundet i den danske natur, men det er usikkert om planten har etableret egentlige fritlevende bestande.

Vidste du...?

Kæmpe-silkeplante er i sit oprindelsesområde i Canada og USA en vigtig vært for monarksommerfuglen (Danaus plexippus), da larven lever på og af planten.

Kæmpe-silkeplante har gennem tiden været undersøgt for flere anvendelsesmuligheder, såsom at bruge inderbarken fra stænglerne i bastproduktion, og bruge frøhårene (fnok) som silkefibre. Ingen af delene er dog slået igennem, da der findes bedre alternativer.

Derfor er arten uønsket

Kæmpe-silkeplante er i litteraturen beskrevet som både aggressiv og vedholdende, når en bestand først er etableret. Da den breder sig gennem rodskud har man fundet bestande på flere tusind stængler, alle sammen opstået fra den samme klon. En invasion af kæmpe-silkeplante kan således ændre diversiteten og påvirke sammenspillet mellem hjemmehørende arter.

Planten er svær at bekæmpe, især mekanisk. En beskæring vil blot resultere i en endnu voldsommere vækst og dele af rødder som opstår ved jordkultivering kan skyde nye planter. Selv kemisk bekæmpelse resulterer i en voldsom vækst af underjordiske udløbere.

Planten indeholder glycosider, som er giftige for får, kvæg og i nogle tilfælde også heste. Arten kan optræde som ukrudt på græsnings og høslætarealer. Direkte kontakt med planten kan forårsage irritation på huden og planten kan derudover være giftig for mennesker, hvis den indtages.

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art