Japansk styltegræs

Microstegium vimineum 

Japansk styltegræs er en græsart, der oprindeligt stammer fra Asien. Den tørrede styltegræs har været anvendt som indpakningsmateriale, og det har formentligt bidraget til at sprede den invasive art til Afrika og Nordamerika. Planten er ikke registreret i den europæiske natur.

Udseende og voksested

Japansk styltegræs bliver 40-100 cm høj og kan ligne en lille bambus. Bladene er 6-8 cm lange og 8-15 mm brede. Den blomstrer i sensommeren og frøene spredes natuligt via vandløb og via dyr. 

Styltegræs kan også, modsat mange andre græsarter i Danmark, sætte rødder fra leddene på stilken, og så ledes på den måde formere sig vegetativt.

Den tåler skygge, men trives bedst med sol. Generelt er planten opportunistisk, idet den gerne vil gro steder, hvor mennesker skaber forstyrrelser såsom høslæt, langs veje, langs vandløb etc.

Derfor er arten uønsket

Japansk styltegræs er meget konkurrencedygtig og kan med tiden overtage hele plantesamfund, hvilket er meget skadeligt for biodiversiteten. Især i skovområder, hvor den kan have en negativ effekt i træers tidlige levestadier. Den er endvidere svær at holde nede naturligt, da hverken køer, geder eller hjorte vil græsse på den.

Japansk styltegræs har mange af de egenskaber som kendetegner invasive arter, såsom hurtig vækst, frøsætning på én sæson, stor frøsætning og vegetativ formering. Hver plante kan producere tusindvis af frø og man har regnet sig frem til en frøproduktion på op til 4 millioner frø per kvadratmeter. Dertil skal lægges at frøene er spiringsdygtige i jorden i fem år.

Vidste du?

Japansk styltegræs er en invasiv art der fremgår af listen på 49 arter, EU ønsker bekæmpet. Invasive arter udgør en trussel mod økonomi, sundhed og biologisk mangfoldighed. 

Forvekslingsmuligheder

Japansk styltegræs kan især forveksles med bambus samt muligvis visse arter af pileurt.

Er arten i Danmark?

Nej, japansk styltegræs er ikke registreret i den danske natur.

 

 

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art