Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Japanpileurt

Reynoutria japonica, syn.: Fallopia japonica

 

Japanpileurt stammer fra det fjerne østen og har sin naturlige udbredelse i Japan, Kina, Korea og Taiwan. Den blev indført som prydplante til haver og parker for mere end 100 år siden. Nogle steder er planten anvendt til dyrefoder. Japanpileurt er fundet forvildet i Danmark første gang i 1844.

Derfor er arten uønsket

Japanpileurt skygger den naturlige vegetation ihjel og forringer de landskabelige og rekreative værdier, når den omdanner lysåbne arealer til tætte uigennemtrængelige bevoksninger. Japanpileurt er meget svær at bekæmpe på grund af dens omfattende rodnet og kraftige vækst. Selv efter bekæmpelse kan japanpileurt spire igen fra små rod- eller stængelfragmenter, hvilket gør kontrol tidskrævende og dyr.

Udseende og voksested

Japanpileurt er medlem af syrefamilien (Polygonaceae) og betegnes som tilhørende de store pileurter. Den store pileurt er en stor, livskraftig staude og derfor populær som prydplante. Japanpileurt kan blive 1-3 meter høj og danner ofte meget tætte bestande med ca. 80 skud pr. m2.

Stænglerne er tykke, hule og bambusagtige, foroven rigt grenet og ofte rødlige. Hos japanpileurt er bladene 5-12 cm lange og bredt ovale. Bladbasis er lige afskåret. Bladene sidder spredt på stænglerne. Den blomstrer fra august til oktober. Blomsterne er cremefarvede og fremkommer i grenede aks.

De store pileurter er følsomme overfor tidlig nattefrost og visner i september måned. Når bladene visner, er der kun de nøgne, tomme stængler tilbage. De nøgne stængler og det rigt forgrenede netværk af jordstængler overvintrer. Planternes underjordiske dele kan nå 2 meter ned i jorden og op til 7 meter ud fra centrum.

Forvekslingsmuligheder

I Danmark findes to arter af store pileurter: Japanpileurt og kæmpepileurt (Reynoutria sachalinensis, syn.: Fallopia sachalinensis) samt hybrider af disse. Den tydeligste forskel på de to arter er, at bladenes midtribbe hos kæmpe-pileurt ofte er røde, mens de hos japanpileurt er lyst grønne. Desuden er kæmpepileurt højere og bladene er længere end hos japanpileurt (ca. 15-30 cm lange modsat japanpileurts 5-12 cm lange blade). Der er også forskel på bladbasis, som hos japanpileurt danner en ret vinkel modsat kæmpepileurts hjerteformede grund.

Læs mere om kæmpepileurt her

Er arten i Danmark?

Ja, japanpileurt er en udbredt, invasiv art i Danmark. 

Læs mere om bekæmpelse af pileurter her