Japan-pileurt

Reynoutria japonica, syn.: Fallopia japonica

 

Japan-pileurt stammer fra det fjerne østen og har sin naturlige udbredelse i Japan, Kina, Korea og Taiwan. Den blev indført som prydplante til haver og parker for mere end 100 år siden. Nogle steder er planten anvendt til dyrefoder. Japan-pileurt er fundet forvildet i Danmark første gang i 1844.

Derfor er arten uønsket

Japan-pileurt skygger den naturlige vegetation ihjel og forringer de landskabelige og rekreative værdier, når den omdanner lysåbne arealer til tætte uigennemtrængelige bevoksninger. Japan-pileurt er meget svær at bekæmpe på grund af dens omfattende rodnet og kraftige vækst. Selv efter bekæmpelse kan japan-pileurt spire igen fra små rod- eller stængelfragmenter, hvilket gør kontrol tidskrævende og dyr.

Udseende og voksested

Japan-pileurt er medlem af syrefamilien (Polygonaceae) og betegnes som tilhørende de store pileurter. Den store pileurt er en stor, livskraftig staude og derfor populær som prydplante. Japan-pileurt kan blive 1-3 meter høj og danner ofte meget tætte bestande med ca. 80 skud pr. m2.

Stænglerne er tykke, hule og bambusagtige, foroven rigt grenet og ofte rødlige. Hos japan-pileurt er bladene 5-12 cm lange og bredt ovale. Bladbasis er lige afskåret. Bladene sidder spredt på stænglerne. Den blomstrer fra august til oktober. Blomsterne er cremefarvede og fremkommer i grenede aks.

De store pileurter er følsomme overfor tidlig nattefrost og visner i september måned. Når bladene visner, er der kun de nøgne, tomme stængler tilbage. De nøgne stængler og det rigt forgrenede netværk af jordstængler overvintrer. Planternes underjordiske dele kan nå 2 meter ned i jorden og op til 7 meter ud fra centrum.

Forvekslingsmuligheder

I Danmark findes to arter af store pileurter: Japan-pileurt og kæmpepileurt (Reynoutria sachalinensis, syn.: Fallopia sachalinensis) samt hybrider af disse. Den tydeligste forskel på de to arter er, at bladenes midtribbe hos kæmpe-pileurt ofte er røde, mens de hos japan-pileurt er lyst grønne. Desuden er kæmpepileurt højere og bladene er længere end hos japan-pileurt (ca. 15-30 cm lange modsat japan-pileurts 5-12 cm lange blade). Der er også forskel på bladbasis, som hos japan-pileurt danner en ret vinkel modsat kæmpepileurts hjerteformede grund.

Læs mere om kæmpepileurt her

Er arten i Danmark?

Ja, japan-pileurt er en udbredt, invasiv art i Danmark. 

Læs mere om bekæmpelse af pileurter her

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art