Hylde-gøgeurt

Dactylorhiza sambucina

Hylde-gøgeurt er en mindre, men kraftig orkidé, der bliver op til 30 cm høj. Den findes i to former, en med gule og en med røde blomster.

Den blomstrer fra begyndelsen af maj.

Den er gået meget tilbage og findes nogle enkelte steder spredt over landet.

Den vokser på åbne overdrev og hedebakker og kræver meget lys for at trives.

Udbredelse

Hylde-gøgeurt findes nu kun ganske enkelte steder i Jylland, på Sjælland og på Nordbornholm. Tidligere forekom den spredt over det meste af landet, men er nu gået stærkt tilbage og er blevet meget sjælden.

Udseende

Hylde-gøgeurt er en kraftigt bygget orkidé med brede blade og ret store blomster. Den findes næsten altid i to former, en med gule blomster og en med røde blomster. Svenskerne kalder den for "Adam og Eva". Den gule form er den mest almindelige. Hylde-gøgeurt bliver 10-30 cm høj og blomstrer allerede fra begyndelsen af maj.

Levevis

Hylde-gøgeurt vokser på åbne overdrev og på frodige hedebakker. På Bornholm vokser den på åbne klippeområder, ofte tæt på kysten. Den ynder meget lys og tåler ikke, at dens voksested gror til.

Trusler

Hylde-gøgeurt trues af:

  • gødskning
  • plukning og opgravning
  • sprøjtning
  • tilgroning
  • tilplantning

Hylde-gøgeurt er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997 .

Sådan er arten beskyttet

Hylde-gøgeurt er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A