Hvidgul skovlilje

Cephalanthera damasonium

Hvidgul skovlilje er en orkidé, der bliver op til 50 cm høj og har store, hvidgullige blomster. Den blomstrer i slutningen af juni og i juli.

Den er sjælden og findes kun enkelte steder, mest i det østlige Danmark.

Den vokser i løvskove og krat, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Hvidgul skovlilje er sjælden i Danmark. Den er fundet et enkelt sted i Østjylland og nogle få steder på Midt- og Sydsjælland, på Møn og på Falster.

Udseende

Hvidgul skovlilje bliver op til 50 cm høj og har 3-15 hvidgullige, næsten lukkede blomster, der sidder lidt skjult af bladene. Den blomstrer i juni og juli.

Levevis

Hvidgul skovlilje vokser i løvskove og krat, hvor der er kalk i jorden, ofte tæt på kysten. Den er også fundet i gamle haver. Den kan vokse, hvor der er så meget skygge, at den er den eneste plante i skovbunden. Den bestøver hovedsageligt sig selv, men bier og humlebier kan sandsynligvis også deltage i bestøvningen. Er der for meget skygge på dens voksested, kan den leve en underjordisk tilværelse i mange år takket være sit store net af rødder. Bliver lysforholdene bedre, dukker den frem over jorden og blomstrer.

Trusler

Hvidgul skovlilje trues af:

  • anlægsarbejder
  • plukning og opgravning
  • sprøjtning
  • ændring af skovdrift

Hvidgul skovlilje er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997 .

Sådan er arten beskyttet

Hvidgul skovlilje er  fredet.  Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A