Hvidgul skovlilje

Cephalanthera damasonium

Hvidgul skovlilje er en orkidé, der bliver op til 50 cm høj og har store, hvidgullige blomster. Den blomstrer i slutningen af juni og i juli.

Den er sjælden og findes kun enkelte steder, mest i det østlige Danmark.

Den vokser i løvskove og krat, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Hvidgul skovlilje er sjælden i Danmark. Den er fundet et enkelt sted i Østjylland og nogle få steder på Midt- og Sydsjælland, på Møn og på Falster.

Udseende

Hvidgul skovlilje bliver op til 50 cm høj og har 3-15 hvidgullige, næsten lukkede blomster, der sidder lidt skjult af bladene. Den blomstrer i juni og juli.

Levevis

Hvidgul skovlilje vokser i løvskove og krat, hvor der er kalk i jorden, ofte tæt på kysten. Den er også fundet i gamle haver. Den kan vokse, hvor der er så meget skygge, at den er den eneste plante i skovbunden. Den bestøver hovedsageligt sig selv, men bier og humlebier kan sandsynligvis også deltage i bestøvningen. Er der for meget skygge på dens voksested, kan den leve en underjordisk tilværelse i mange år takket være sit store net af rødder. Bliver lysforholdene bedre, dukker den frem over jorden og blomstrer.

Trusler

Hvidgul skovlilje trues af:

  • anlægsarbejder
  • plukning og opgravning
  • sprøjtning
  • ændring af skovdrift

Hvidgul skovlilje er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997 .

Læs mere

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.

Vore Skovlilje-arter – forekomst, økologi og fremtid . Niels Faurholdt og John Holst. URT 1996:4. 107-121.

ORKIDÉerne på møns klint . Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 1991.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 134-135. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Hvidgul skovlilje er  fredet.  Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Nogle af dens voksesteder er også fredede.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A