Hvid sækspore

Gymnadenia albida

Hvid sækspore er en orkidé, som har et lille blomsteraks med små, hvidlige, halvlukkede blomster. Den bliver op mod 25 cm høj og blomstrer i juni og juli.

Den er meget sjælden og findes kun et par enkelte steder i Jylland.

Den vokser på heder, overdrev, enge og skrænter, hvor jorden er mager og tør. Blomsterne dufter af vanilje.

Udbredelse

Hvid sækspore har aldrig været almindelig i Danmark, men nu er den blevet så sjælden, at den kun findes nogle enkelte steder i Jylland, hvor bestandene er små.

Udseende

Hvid sækspore har små, hvidlige, halvlukkede blomster, som sidder i et tæt 3-6 cm langt aks. Den har græsgrønne, skinnende, butte blade. Den blomstrer i juni og juli og bliver 15-25 cm høj.

Levevis

Hvid sækspore findes på tør, mager jordbund på heder, overdrev, enge og skrænter. Blomsterne dufter af vanilje og bestøves af små sommerfugle, myg og bier. Men planten kan også bestøve sig selv.

Trusler

Hvid sækspore trues af:

  • grusgravning
  • opdyrkning
  • plukning og opgravning
  • tilgroning
  • tilplantning

Hvid Sækspore er listet som akut truet på den danske  rødliste 1997 .

Sådan er arten beskyttet

Hvid sækspore er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A