Horndrager

Anacamptis pyramidalis

Horndrager er en orkidé med et tæt pyramideformet aks med purpurrøde blomster. Den bliver op til 45 cm høj og blomstrer i slutningen af juni og juli. Blomsterne dufter af honning.

Den findes kun på Møns Klint, hvor den vokser i åbent krat og på overdrev.

Udbredelse

Horndrager findes nu kun på Møns Klint. Her vokser antallet af planter på grund af pleje af Horndragerens levesteder. Tidligere er den også fundet et par steder på Sjælland.

Udseende

Horndrager har purpurrøde til rosenrøde blomster, der sidder i et tæt, pyramideformet aks. Den blomstrer i slutningen af juni og i juli. Planten bliver 15-45 cm høj.

Levevis 

Horndrager vokser i åbnel øvskove, i krat og på overdrev, hvor der er kalk i jorden. Dens danske navn hentyder til den lange, hornformede, krumme spore. Dens blomster er vellugtende, men der er ikke noget nektar i sporen. Den lokker insekter til med duft og farve, men uden at give dem nogen belønning i form af nektar eller pollen, når de besøger planten. Alligevel besøger og bestøver sommerfugle Horndrageren.

Trusler

Horndrager trues af:

  • plukning og opgravning
  • tilgroning

Horndrager er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997 .

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 250-251. Gyldendal 1999.

ORKIDÉerne på møns klint . Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 1991.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Horndrager er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Dens voksesteder på Møns Klint er fredede og bliver plejet. Desuden er flere af dens voksesteder også beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven .

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A