Hjertelæbe

Hammarbya paludosa

Hjertelæbe er en af vores mindste orkidéer og bliver højst 15 cm. Den har blege, gulgrønne blomster, der kan ses i juli og august.

Den er gået meget tilbage i Danmark og er nu meget sjælden. Hyppigst er den i Sydvestjylland. 

Den vokser, hvor jorden er fattig på næring såsom i hedemoser, hængesæk og i lavninger mellem klitter.

Udbredelse

Hjertelæbe er meget sjælden i Danmark og er gået meget tilbage. Nu findes den kun få steder i Jylland, hyppigst i Sydvestjylland og på øerne. 

Udseende

Hjertelæbe er en af vores mindste orkidéer. Den bliver blot 5-15 cm høj, og kan være svær at få øje på, da både blade, stængel og blomster let falder sammen med de omgivende planter. Den får 3-10 blege, gulgrønne blomster med hjerteformede læber og blomstrer i juli og august.

Levevis

Hjertelæbe vokser i tørvemos i hedemoser, hængesæk og i lavninger mellem klitter, hvor jorden er sur og fattig på næringsstoffer. Den vokser normalt i små bestande på under 10 planter. Hjertelæbe har en stængelknold i stedet for rødder og kan vokse på henfaldne, rådne træstammer. På den måde ligner den tropiske orkidéer, der vokser som epifyter på træer. Hjertelæbe danner yngleknopper i kanten af bladene. Når bladene visner, falder yngleknopperne af, og fra dem vokser nye planter op. Da Hjertelæbe mangler rødder, er den meget afhængig af den svamp, den vokser sammen med under jorden.

Trusler

Hjertelæbe trues af:

  • afvanding
  • tilførsel af næringsstoffer
  • opdyrkning
  • tilgroning

Hjertelæbe er listet som hensynskrævende på den danske  gulliste 1997 .

Læs mere

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 132-133 + 186-187. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Hjertelæbe er fredet. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

De fleste af dens voksesteder er beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven .

Arten er desuden omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A