Hjertebladet fliglæbe

Listera cordata

Hjertebladet fliglæbe er en lille uanseelig orkidé, kun op til 15 cm høj. Den blomstrer i maj og juni og får små, rødbrune blomster. Ca. midt på stængelen sidder to hjerteformede blade. 

Denne lille nåleskovsorkide er sjælden. Mest hyppig er den i nåleskov i Nordjylland, omkring Silkeborg og i Nordsjælland.

Hjertebladet fliglæbe er sjælden. Den er hovedsageligt fundet i Nordjylland, i området omkring Silkeborg og i Nordsjælland. Man mener, at den sandsynligvis ligesom  Knærod  er indvandret til Danmark fra Norge og Sverige i forbindelse med, at man har plantet nåleskove.

Udseende 

Hjertebladet fliglæbe er en lille og - ved første øjekast - uanseelig orkidé. Den bliver normalt kun 10-15 cm høj, og de små, 3-15 blomster er uanseligt rødbrune, men kan dog også være lysegrønne. Den blomstrer i maj og juni. Den har to hjerteformede blade midt på stængelen.

Levevis

Hjertebladet fliglæbe vokser på fugtig, skyggefuld bund mellem mosser i gamle nåleskove og klitplantager. Den findes ofte i ret store bestande, da den formerer sig effektivt ved hjælp af sit underjordiske stængel- og rodsystem. Den henter næring fra den svamp i jordbunden, den lever sammen med. Det gør den, fordi den har et svagt udviklet rodsystem, og der ikke er megen næring at hente i jorden på dens voksesteder. Blomsterne bestøves af små fluer og små snyltehvepse, men planten kan måske også bestøve sig selv.

Trusler

Der kendes ikke nogen særlige trusler mod Hjertebladet fliglæbe

Sådan er arten beskyttet

Hjertebladet fliglæbe er som alle andre orkideer  fredet.  Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A