Himmelblå lungeurt

Pulmonaria augustifolia

Udbredelse

Himmelblå Lungeurt har aldrig været almindelig i Danmark. Nu findes den kun ved Kyndby på Sjælland nær Isefjorden. Her er der to adskilte bestande, som i alt er på over 600 planter.

Udseende

Himmelblå Lungeurt bliver 15-30 cm høj, og har blomster, der først er røde og senere himmelblå. Den blomstrer allerede i april og maj. Der findes flere arter af lungeurter. De har fået deres navn, fordi de tidligere blev brugt mod forskellige lungesygdomme. Himmelblå Lungeurt har smalle, lancetformede blade.

Levevis

I Danmark vokser Himmelblå Lungeurt kun ved Kyndby. Voksestedet er et tørt overdrev på en skrænt med lav plantevækst. Jorden her er kalkrig.

Trusler

Himmelblå Lungeurt trues af:

  • plukning og opgravning
  • tilgroning

Himmelblå Lungeurt er listet som akut truet på den danske  Rødliste 1997

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

Fredede arter i Danmark 6 . Peter Wind. Urt 1993 (3) 84-89.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Himmelblå Lungeurt er  fredet.  Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Dens voksested er fredet og beskyttet efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven .