Himmelblå lungeurt

Pulmonaria augustifolia

Udbredelse

Himmelblå Lungeurt har aldrig været almindelig i Danmark. Nu findes den kun ved Kyndby på Sjælland nær Isefjorden. Her er der to adskilte bestande, som i alt er på over 600 planter.

Udseende

Himmelblå Lungeurt bliver 15-30 cm høj, og har blomster, der først er røde og senere himmelblå. Den blomstrer allerede i april og maj. Der findes flere arter af lungeurter. De har fået deres navn, fordi de tidligere blev brugt mod forskellige lungesygdomme. Himmelblå Lungeurt har smalle, lancetformede blade.

Levevis

I Danmark vokser Himmelblå Lungeurt kun ved Kyndby. Voksestedet er et tørt overdrev på en skrænt med lav plantevækst. Jorden her er kalkrig.

Trusler

Himmelblå Lungeurt trues af:

  • plukning og opgravning
  • tilgroning

Himmelblå Lungeurt er listet som akut truet på den danske  Rødliste 1997

Sådan er arten beskyttet

Himmelblå Lungeurt er  fredet.  Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.