Hestetunge

Mertensia maritima

Hestetunge er en nordisk havstrandsplante der i Danmark kun er fundet på stenede og grusede strande i Nordjylland. Frugten kan flyde og på den måde spredes ved hjælp af havstrømme. Hestetunge findes således også fra kysterne Nordamerika, Grønland, Island, Norge, Rusland, Sverige og Danmark.

Planten har en grenet stængel og blå blomster. Blomstringen er i juni juli måned hvorefter frugten, en nød, kan spredes ved hjælp af havstrømme.

Udbredelse

Hestetunge kendes kun fra stenede strandbredder Nordjylland, og er her hovedsagelig fundet nord for Limfjorden. Artens sydlige udbredelsesgrænse går gennem Nordjylland, og den har altid væres sjælden i Danmark. Den er sidst set ved Feggeklit på Mors I 1981, og er idag formenligt forsvundet fra Danmark.

Udseende

Grenet stængel med glatte blade og små blå blomster. Bladenes form har muligvis givet anledning til det danske navn på planten.

Levevis

Hestetunge findes i Danmark kun på stenede og grusede havstrande i Nordjylland. Planten har en nordlig udbredelse og er kendt fra Nordamerika, Grønland, Island, Norge, De Britiske øer, Sverige Ruslands nordkyst og Danmark. Da plantens frugter kan flyde på vand spredes de med havstrømme indenfor det nordatlantiske område.

Trusler

De største trusler mod planten er sandsynligvis at planten udsættes for mekanisk slid ved menneskers færden langs stranden, plukning og muligvis råstofindvinding.

 

Sådan er arten beskyttet

Hestetunge er fredet. Den må ikke graves op, samles ind eller ødelægges.