Havtorn

Hippophaë rhamnoides

Udbredelse

Den almindelige havtorn har et meget vidtfavnende udbredelsesområde strækkende sig fra den irske atlanterhavskyst over Centralasien til det vestlige Kina. Planten vokser i marginalområder, f.eks. tørre stepper og højlandsområder i Europa og Asien.

Udseende

Havtorn er en op til tre meter høj busk. Vækstformen er på nogle lokaliteter lav og krybende, andre steder opret. Grenene bærer talrige og kraftige grentorne. Unge skud er brune og hårede, barken bliver senere grålig og afskallende.

Bladknopperne er små og lys brune. Bladene er skruestillede, stive, 3-8 cm lange, smalle og lancetformede, blågrøn på oversiden og lys sølvgrå og håret på undersiden.

Han-og hunblomster vokser på forskellige planter (tvebo). Blomsterne er ganske små og uanseelige. Busken blomstrer i maj til juni.

Hunplanterne producerer ofte store mængder af orange, kødede stenfrugter. Modningen sker i september til oktober, men frugterne bliver ofte siddende på buskene til ind i vintermånederne, indtil de bliver spist af fugle.  Frugterne er en meget vigtig fødekilde for småfugle om vinteren.

Havtornens fruger kan også spises af menneseker, og den kaldes også "nordens citron" på grund af den syrlige smag. 

Voksested

Plantens voksested er primært bestemt af dens store lyskrav. I Danmark er havtorn en udpræget kystnær art, som oftest gror på kalkholdigt sand. Den er hårdfør overfor både vind og saltsprøjt.

I bl.a. Nordvestjylland og på de sydøstlige øer gror planten inde i landet og oftest på sand eller grus, f.eks. i gamle grusgrave eller på gamle kystskrænter, da den godt kan lide en tør til middelfugtig jord.

Kraftig græsning fremmer havtorn ved at holde skyggegivende anden trævækst nede.

Formering

Havtorn spredes og selvforynges både ved frø og rodskud.

Vidste du...?

Havtorn er en af de buske, der er højst skattet, fordi den kan bruges til en lang række ting, bl.a. fødevarer og naturmedicin.

Anvendelse

Havtorn kan anvendes i det meste af landet, men planten udkonkurreres let af skyggegivende arter, hvorfor den kun bør plantes, hvor der er lyst og minimal konkurrence fra andre planter. Desuden trives den dårligt i sur jord, og tåler meget dårligt beskæring. Planten er velegnet til remisser og læhegn i klitter og på soleksponerede sand- og grusskrænter i indlandet. Den danner gerne rodskud, og visse steder har den været anvendt som sandflugt bekæmpelse. Den har rodknolde, som binder luftens kvælstof. 

Bærrene af havtorn har et højt C-vitamin indhold og kan bruges til at lave juice af. Den kan også anvendes til snaps, likør, sæbe, hudlotion mv. De andre plantedele hos havtorns kan også anvendes til forskellige formål. I udlandet er der udviklet enkelte sorter, som kan producere store mængder af frugter.