Gul Kæmpekalla

Lysichiton americanus

Gul kæmpekalla er en meget stor sumpplante i arumfamilien. Den er indført som haveplante fra Nordamerika og blev fundet forvildet første gang i Danmark i 1950’erne.
Den vokser på sumpet bund og er dermed meget besværlig at bekæmpe. 

Udseende og voksested

Gul kæmpekalla har en til to gule, ovalt spatelformede blomster-højblade, der bliver op til 20 centimeter lange, som beskytter en indvendig blomsterkolbe med små grønne blomster. Der er typisk 150-350 frugter, der indeholder to gråbrune eller rødbrune frø, som kan overleve i jord i op til 9 år. Blomstring kan ske efter den 3. vækstsæson og allerede fra slutningen af april måned.

Planten er robust og bliver mellem 0,5 og 1 meter høj med skinnende, læderagtige blade. Rodstænglen kan blive op til 30 centimeter lang og under denne sidder kraftige trævlerødder der er 1-2,5 centimeter tykke og svampede.


Gul kæmpekalla er en flerårig plante og findes ofte voksende i større samlinger langs vandløb, på bredden af søer eller i vådområder. I vådområder kan planten tåle ned til – 15 °C. Den trives både i skygge og i fuld sol. Den kan vokse i alle jordtyper, så længe jorden er vandmættet. Planten vokser langsomt, men kan til gengæld leve i op til 80 år.


Planten spredes med frø, der kan føres vidt omkring via vandløb og åer. I plantens naturlige udbredelsesområde kan fugle og gnavere også medvirke til at sprede frøene ved at frøene kan sidde fast i fjerdragt eller pels, eller når dyrene spiser planten. I Europa har man endnu ikke påvist, at planten spredes af dyr.
Gul kæmpekalla spredes også fra rodstumper, som let transporteres til nye områder eksempelvis med haveaffald eller ad vandveje.

Forvekslingsmuligheder

Gul kæmpekalla ligner ingen danske arter, men kan overfladisk minde om kærmysse og dansk ingefær. Kærmysse vokser også i vand, men har runde blade, mens dansk ingefær vokser i skove og krat. Der sælges mange varianter af kalla i planteskoler.  

Derfor er arten uønsket

Gul kæmpekalla er en trussel mod biodiversiteten, fordi den skygger for og udkonkurrerer andre planter. I Tyskland er hjemmehørende plantearter fortrængt eller helt forsvundet, i områder, hvor gul kæmpekalla har bredt sig. Også i Holland har planten spredt sig med stor hast. I Danmark vokser planten ofte på biologisk vigtige områder, og derfor kan den potentielt set skade sjældne naturtyper og hjemmehørende arter. Der er ikke nogen kendte effektive metoder til at bekæmpe planten, når den først har etableret sig. Gul kæmpekalla er på EU´s liste over uønskede invasive arter [LINK] 

Er arten i Danmark?

Planten findes flere steder i haver i hele Danmark, og langs Gudenåen i Jylland har man observeret større populationer af planten. Da spredningspotentialet langs vandløb er stort, kan det forventes, at planten vil sprede sig yderligere. 

På kortet finder du artens udbredelse i EU

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art