Grenet Edderkopurt

Anthericum ramosum

Grenet Edderkopurt har hvide, stjerneformede blomster og bliver op til 60 cm høj. Edderkopurterne har fået deres navn, fordi man tidligere troede, de kunne kurere og lindre bid fra giftige edderkopper.

Grenet Edderkopurt findes kun nogle enkelte steder på Sjælland. Den vokser på tørre, åbne skrænter.

Udbredelse

Grenet Edderkopurt kendes nu kun fra 6 voksesteder. Alle fra områder omkring Isefjord og Roskilde Fjord på Sjælland. Den største af bestandene i Ejby Ådal havde over 2000 planter i 1990. Mange af de øvrige bestande er ganske små. Tidligere fandtes den en del andre steder på Øerne, koncentreret i Hornsherred og Nordsjælland.

Udseende

Grenet Edderkopurt bliver 30-60 cm høj. I juni og juli kan man se de hvide, stjerneformede blomster, som ofte sidder på en grenet stængel. Den blomster lidt senere end Ugrenet Edderkopurt , og dens blomster er kun halvt så store som dennes.

Levevis

Grenet Edderkopurt vokser på tørre skrænter med overdrev med lav bevoksning tæt på kysten.

Trusler

Grenet Edderkopurt trues af:

  • gødskning
  • opgravning
  • tilgroning

Grenet Edderkopurt er listet som sårbar ( V ) på den danske rødliste 1997 .

Sådan er arten beskyttet

Grenet Edderkopurt er fredet. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.