Grandis

Abies grandis 

Udbredelse

Grandis er udbredt i det nordvestlige Nordamerika. Fra det nordlige Californien til Vancouver Is-land. Grandis blev indført til Danmark i midten af 1800-tallet.

I Linå Vesterskov ved Svejbæk findes en Grandis, der er målt til at være knap 49 meter høj. Det er et af Danmarks højeste træ.

Udseende

I sit hjemland kan grandis blive op mod 90 meter høj. Barken er gråbrun og holder sig længe glat. Barken er forsynet med karakteristiske blærer, der indeholder aromatisk harpiks.

Grandis har meget flade skud med op til seks cm lange nåle. Nålenes overside er blank grøn og un-dersiden har to hvide striber.

Hanblomster er gule, hvorimod hunblomster er mere grønne. Hunblomsterne er placeret opret nær træets top.

Koglerne er ret små – indtil 10 cm lange – og cylindriske.

Voksested

Grandis stiller forholdsvis små krav til voksested. Den vokser godt såvel på fladgrundede lerjorde som på tør bund.

Levevis

Grandis vokser meget hurtigt. Der findes eksempler på træer, der på bare 50 år har opnået en højde på 34,5 meter og en diameter på godt en meter. Årringene var her op til 16 mm brede.

Anvendelse

Kerneveddet fremtræder med en lidt mørkere farve end splintveddet. På grund af årringenes store bredde og dermed knap så stærke ved, er anvendelsen som konstruktionstræ begrænset. Derimod anvendes store mængder til emballage, spånplader og cellulosetræ.

Vidste du...?

Grandis er nok det træ i Danmark, der vokser hurtigst.